MM539: Algebra 2

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N300034102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N300034101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 28-10-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

13011701(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Der er ingen konkrete faglige forudsætninger, men det er en fordel af have fulgt kurset MM538.
 • Kunne anvende grundlæggende matematisk tænkning.

Formål

Kursets formål er at introducere den studerende til gruppe-teori.
Kurset
bygger ovenpå den viden der er erhvervet i kurset MM505 Lineær algebra
and MM551 Algebra 1 og giver grundlag for fx at skrive bachelor-projekt
indenfor algebra. Derudover giver det grundlag for at tage kurser med
algebra-indhold på kandidatuddannelsen.


I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
 • Give
  kompetence til at ræsonnere i en abstrakt matematisk kontekst, og
  forstå denne via konkrete eksempler. Ydermere opnås der kompetence i at
  forstå og udføre matematiske beviser.
 • Give færdigheder i bevisførelse, matematisk tænkning, forståelse af abstrakte matematiske strukturer.
 • Give viden om grupper, homomorfier og isomorfier, undergrupper, abelske grupper, endelige grupper.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Forstå og udføre ræsonnementer vedrørende grupper og deres homomorfier. 
 • Have kendskab til konkrete eksempler på forskellige typer af grupper og deres egenskaber.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Grupper, undergrupper, kvotientgrupper, endelige grupper, abelske grupper.
 • Homomorfier, isomorfier, kerne, isomorfi-sætninger.

  Litteratur

  Thomas W Hungerford : Abstract Algebra: An introduction, third edition.
  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N300034102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  20 minutter

  Hjælpemidler

  Hjælpemidler tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  49 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - 28 timer
  • Træningsfase: 21 timer

  Klassiske forelæsninger kombineret med øvelser. 

  Aktiviteter i studiefasen:

  • Arbejde med de nye matematiske begreber
  • Øge forståelsen af de emner der dækkes ved forelæsningerne.
  • Løsning af relevante opgaver.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  David Kyed dkyed@imada.sdu.dk Analysis

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode