MM525: Konveks analyse

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N300049112, N300049102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N300049101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 02-10-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

13014501(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.
Fælles undervisning med MM836.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Være
  bekendt med: systemer af lineære ligninger, matricer, determinanter,
  vektorrum, skalar produkt og ortogonalitet, lineære transformationer,
  egenvektorer og egenværdier, polynomier, begrebet en funktion og dets
  derivater, reelle tal, vektor calculus.

Formål

Kurset vil introducere analytiske teknikker og geometriske begreber for
at løse lineære og ikke-lineære optimeringsproblemer, for det meste i
økonomi.
Kurset bygger videre på den viden, erhvervet i kurserne MM505 Lineær Algebra, eller MM540, eller MM538, og MM533 Matematiske og numerisk analyse.

Kurset er af høj tværfaglig værdi og giver et videnskabeligt grundlag for et bachelorprojekt på flere centrale områder af naturvidenskab og økonomi.I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

Give kompetence til: 
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge.
Give færdigheder i: 
 • anvende tankegange og fagudtryk fra fagets grundlæggende discipliner.
 • analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemer med henblik på anvendelse af en egnet matematisk model
Give viden om:
 • matematikkens grundlæggende vidensdannelse, teori og metoder.
 • at kunne foretage analyser ved brug af matematiske metoder og forholde sig kritisk til videnskabelige teorier og modeller.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Korrekt besvare skriftlige opgaver og bevise resultater inden for kursets syllabus.
 • Gengive og illustrere definitioner og resultater inden for kursets syllabus.
 • Formulere svar på skriftlige opgaver i et matematisk korrekt sprog.
 • Giv argumentere for skridtene i opgaveløsningerne. 
 • Sammenholde centrale resultater inden for kursets syllabus.

Indhold

Konvekse mængder og deres topologi, konvekse funktioner, konjugering, subdifferentiabilitet, minimering, Kuhn-Tucker teori, numerisk optimerings metoder.

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Obligatoriske opgaver

  EKA

  N300049112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  1

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N300049102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  30 minutter

  Hjælpemidler

  Alle sædvanlige hjælpemidler må benyttes. Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

  ECTS-point

  4

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen. Reeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.

  Vejledende antal undervisningstimer

  42 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - 28 timer
  • Træningsfase: 14 timer

   Aktiviteter i studiefasen:

  • udarbejdelse af øvelser i studiegrupper
  • forberedelse af projekter

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Michele Della Morte dellamor@cp3.sdu.dk Computational Science

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode