KE830: Karakterisering af materialer

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N540036112, N540036122, N540036102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidatkursus forhåndsgodkendt som Ph.d.-kursus

STADS ID (UVA): N540036101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 02-10-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

10012101(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Bachelorgrad i kemi; eller tilvalg/sidefag i kemi.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have kendskab til KE525: Uorganisk kemi A (5 ECTS) + KE801: Uorganisk kemi B (5 ECTS) + KE504 Analytisk Spektroskopi eller KE549: Analytisk Spektroskopi for sidefagsstuderende  + KE826: Spektroskopi
 • Kunne anvende Windows Office samt basal matematik

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at benytte en
række moderne eksperimentelle teknikker til karakterisering af
uorganiske og organiske materialer og give øget kendskab til anvendelse
af strukturel information i materialevidenskab, hvilket er vigtigt i
forhold til forståelse, forskning og udvikling af nye materialer.

Kurset
bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne KE525 (Uorganisk
kemi A) og KE801 (Uorganisk kemi B), og giver et fagligt grundlag for et kandidat-,
forsknings- eller PhD-projekt særligt indenfor materiale eller uorganisk
kemi.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence i at opsamle og analysere data fra en række moderne karakteriseringsmetoder 
 • Give færdigheder i at anvende strukturel information til at karakterisere materialers egenskaber
 • Give viden om teoretiske og praktiske aspekter af strukturel karakterisering og beskrivelse af materialer 

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • beskrive processerne involveret i dataopsamling indenfor de anvendte teknikker
 • redegøre for det teoretiske grundlag for de anvendte teknikker
 • behandle, fortolke og analysere eksperimentelle data med henblik på at opnå strukturel information
 • vurdere og sammenligne eksperimentelle karakteriseringsmetoders styrke og begrænsning
 • kombinere flere forskellige eksperimentelle karakteriseringsteknikker for at opnå detaljeret information om materiales struktur 

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Krystallinske og amorfe materialer (Hvordan studeres den lokale and globale struktur af et materiale?) 
 • Pulver røntgen diffraktion (Rietveld forfining – strukturforfining og strukturbestemmelse) 
 • Faststof NMR spektroskopi (strukturbestemmelse, defekter, dynamik)
 • Partikel størrelse analyse (Rietveld analyse and BET) 
 • Elementaranalyse (ICP)
 • Electronmikroskopi (SEM)  

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Forudsætningsprøve a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Deltagelse i laboratorieøvelser

  EKA

  N540036112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Forudsætninger

  Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
  Udprøve N540036112, Deltagelse i laboratorieøvelser N540036101, KE830: Karakterisering af materialer

  Udprøvninger

  Godkendelse af øvelsesrapporter

  EKA

  N540036122

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  1

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N540036102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  4 timer

  Hjælpemidler

  Tilladt, dog ikke internet. Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

  ECTS-point

  4

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  55 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 22
  • Træningsfase: Antal timer: 23, heraf 18 timer laboratorie og 5 timer

  Forelæsningerne giver den teoretiske baggrund, mens de studerende selvstændigt anvender denne viden i laboratorieøvelserne og demonstrer dette i laboratorierapporterne.

  Aktiviteter i studiefasen:

  • Udarbejdelse af individuelle laboratorierapporter
  • Forberedelse til forelæsningerne inklusiv litteraturstudie og opgaver

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Ulla Gro Nielsen ugn@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Per Morgen permorgen@sdu.dk SDU Chemical Engineering, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøtekno

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Fysik, kemi og Farmaci

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode