KE812: Kemiske undervisningsforsøg

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N540030102, N540030112
Censur: Ekstern prøve, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N540030101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 24-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

10003801(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Skemalagt i samråd med de studerende

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have kendskab til almen kemi, fysisk kemi, uorganisk kemi og organisk kemi.

Formål

At bibringe de studerende faglige, eksperimentelle og pædagogiske
færdigheder, der muliggør undervisning i kemi i gymnasieskolen.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne på bacheloruddannelsen eller tilsvarende uddannelse.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at planlægge og gennemføre kemiske undervisningsforsøg

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • gennemføre kemiske undervisningseksperimenter efter en forelagt vejledning.
 • vurdere risici ved kemiske undervisningseksperimenter.
 • perspektivere undervisningseksperimenters faglige og undervisningsmæssige indhold.
 • redegøre for gymnasiets kemiundervisning med hensyn til læseplaner, niveau og lærebøger.

Indhold

På kurset arbejdes hovedsageligt med forberedelse og gennemførsel
af demonstrationseksperimenter inden for området almen kemi, uorganisk
og organisk kemi. 

Ud over forberedelse og gennemførsel af demonstrationsforsøg vil vi arbejde med:
 • Udførelse af et elevforsøg/hvordan skriver man en rapport på gymnasieniveau?
 • Forsøg med brug af dataopsamling
 • Et emneområde
 • En dag med mikroskalaforsøg

  Litteratur

  Haagensen & Parbo: Kemiske demonstrationsforsøg. 
  Håndbog: Risikovejledningen Fysik, Astronomi og Kemi. 
  Håndbog: Liste over farlige stoffer, Miljøstyrelsen. 

  Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenslement a)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Forudsætninger

  Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
  Forudsætning ikke fundet

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N540030102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset.

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Forudsætningsprøve a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Deltagelse i laboratorieøvelser

  EKA

  N540030112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

  Vejledende antal undervisningstimer

  50 - timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  Træningsfase: 50 timer, heraf: aboratorieøvelser: 50 timer

  Hele kurset er laboratorieøvelser. Der vil hovedsageligt blive lavet demonstrationsøvelser, men også nogle elevforsøg. Forsøgene er i de emner, der er kernestof i gymnasiet. De studerende skal både følge givne vejledninger og selv finde forsøg. Der vil blive givet respons fra underviser og de øvrige studerende. I studiefasen forbereder de studerende sig på demonstrationsøvelserne og senere på den mundtlige eksamen.

  I træningsfasen arbejdes med laboratorieøvelser. De studerende arbejder med udførelse og præsentation af undervisningsforsøg og giver hinanden respons.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Rikke Sterup sterup@sdu.dk

  Skemaoplysninger

  9
  Monday
  24-02-2020
  Tuesday
  25-02-2020
  Wednesday
  26-02-2020
  Thursday
  27-02-2020
  Friday
  28-02-2020
  08 - 09
  09 - 10
  10 - 11
  11 - 12
  12 - 13
  13 - 14
  14 - 15
  Class h1l
  Odense NAT Lab bag U55
  Undervisning
  15 - 16
  Class h1l
  Odense NAT Lab bag U55
  Undervisning
  16 - 17
  Class h1l
  Odense NAT Lab bag U55
  Undervisning
  17 - 18
  Class h1l
  Odense NAT Lab bag U55
  Undervisning
  Vis fuldt skema

  Administrationsenhed

  Fysik, kemi og Farmaci

  Team hos Registrering & Legalitet

  NAT

  Anbefalede studieforløb

  Profil Program Semester Periode
  KA Centralfag i kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2019 Kandidat i kemi | Odense 2 E19
  KA Centralt fag i kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2017 og 2018 Kandidat i kemi | Odense 2 E19
  KA Centralt fag i kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2017 og 2018 Kandidat i kemi | Odense 2 E18, F19
  KA Sidefag i kemi for centralfag i biologi - optag 1. september 2019 Kandidat i kemi | Odense 2 E19
  KA Sidefag i kemi for centralfag i datalogi og matematik - optag 1. september 2019 Kandidat i kemi | Odense 2 E19
  KA Sidefag i kemi for centralfag i fysik - optag 1. september 2019 Kandidat i kemi | Odense 2 E19
  KA Sidefag i kemi for centralt fag i biologi - optag 1. september 2017 og 2018 Kandidat i kemi | Odense 2 E19
  KA Sidefag i kemi for centralt fag i biologi - optag 1. september 2017 og 2018 Kandidat i kemi | Odense 2 E18, F19
  KA Sidefag i kemi for centralt fag i datalogi, fysik eller matematik - optag 1. september 2017 og 2018 Kandidat i kemi | Odense 2 E19
  KA Sidefag i kemi for centralt fag i datalogi, fysik eller matematik - optag 1. september 2017 og 2018 Kandidat i kemi | Odense 2 E18, F19
  KA Sidefag i kemi for centralt fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2017 og 2018 Kandidat i kemi | Odense 2 E19
  KA Sidefag i kemi for centralt fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2017 og 2018 Kandidat i kemi | Odense 2 E18, F19
  KA Sidefag i kemi for centralt fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2019 Kandidat i kemi | Odense 2 E19
  KA Sidefag i kemi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2019 Kandidat i kemi | Odense 4 E19
  KA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2017 og 2018 Kandidat i kemi | Odense 4 E19
  KA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2017 og 2018 Kandidat i kemi | Odense 4 E18, F19