FY809: Kvantefeltteori

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N510035102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N510035101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 02-10-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Hvis der er færre end 12 studerende tilmeldt, kan kurset evt. blive afholdt med en anden undervisningsform

Indgangskrav

Bachelor grad i fysik eller matematik. FY803 kvantefysik skal være fulgt.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til
  kurserne på en bachelor uddannelse i fysik eller matematik. Specifikt
  skal man have kendskab til klassisk mekanik, elektrodynamik, speciel
  relativitetsteori og kvantefysik.

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at forstå de
grundlæggende principper for kvantefeltteori og Standard Modellen for
partikelfysik. Dette er vigtigt for at kunne følge den seneste udvikling
i højenergifysik og dets vekselvirkning med avanceret matematik.

Kurset
bygger oven på den viden, der er erhvervet gennem Bacheloruddannelsen i
fysik eller matematik. FY803 Kvantefysik skal være fulgt, og giver et
fagligt grundlag for at studere højenergifysik, partikelfysik og
avanceret matematik som ligger senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give færdigheder til at benytte tekniker i kvantefeltteori.
 • Give kompetence i at kritisk fortolke resultaterne fra eksperimenterne ved CERN.
 • Give
  viden og forståelse af elementerne i kvantefeltteori, med ekstra fokus
  på kvanteelektrodynamik, den svage vekselvirkning og kvantekromodynamik
  som udgør grundstenene i Standard Modellen.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

Viden

 • Vide avanceret tekniker i kvantefeltteori

Færdigheder

 • Bruge avanceret tekniker i kvantefeltteori til at:
  1. Eftervise Feynman's regler for bosoner og fermioner
  2. Beregne tree-level og radiative korrektioner for, fx e+ e- til μ+ μ-
  3. Beregne renormalisering af den elektromagnetiske, svage og stærke ladning

Kompetencer

 • Analysere fysiske teorier som ligger udover Standard Modellen
 • Kritisk at kunne fortolke resultaterne fra eksperimenterne ved the European Center for Nuclear Research (CERN) i Geneve.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Klein-Gordon- og Dirac-felter
 • Feynman-regler
 • Gauge-princippet
 • Kvanteelektrodynamik og ”associated” elementære processer.
 • Path integral og renormalisering. 

  Litteratur

  • M.E. Peskin and D.V. Schroeder: An Introduction to Quantum Field Theory, Addison-Wesley Advanced Book Program (now Perseus Book).
  • F. Mandl and G. Shaw: Quantum Field Theory, Wiley.
  • Michele Maggiore: A Modern Introduction to Quantum Field Theory, Oxford Univ. Press, USA.
  • Mark Srednicki: Quantum Field Theory, Cambridge Univ. Press.
  • Schwartz, Quantum Field Theory and the Standard Model, Cambridge Univ. Press.

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N510035102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  20 minutter

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  10

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  84 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 56
  • Træningsfase: Antal timer: 28, heraf 28 timer eksaminatorie

  De vigtigste principper og teknikker præsenteres på forelæsningerne. Opgavearkene og de afsluttende projekter træner forståelsen af principperne og anvendelsen af teknikkerne. Dette vil blive diskuteret i eksaminatorietimerne.
  Hvis der er færre end 12 studerende tilmeldt, bliver kurset afholdt som studiegruppe med uforandret pensum og 46 skemalagte timer

  Aktiviteter i studiefasen:

  • 28 timer
  • Læs de relevante dele i kursus bogen, løse problemer, og arbejde på afsluttende projekter
  • Kursus
   bog: M.E. Peskin and D.V. Schroeder: An Introduction to Quantum Field
   Theory, Addison-Wesley Advanced Book Program (now Perseus Book).
  • Yderligere
   litteratur: F. Mandl and G. Shaw, Quantum Field Theory, Wiley. Michele
   Maggiore, A Modern Introduction to Quantum Field Theory, Oxford Univ.
   Press, USA. Mark Srednicki, Quantum Field Theory, Cambridge Univ. Press

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Francesco Sannino sannino@cp3.sdu.dk CP³-Origins

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Fysik, kemi og Farmaci

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode