FF500: Introduktion til fag, forskning og fællesskab

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N700013112, N700013102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N700013101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-03-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

NEDLAGT - Sidste afvikling E19. O-ordning tastet.
Biologioptaget skal i stedet følge BB500.
Biokemi og Molekylær Biolgi optaget skal i stedet følge BMB500.
Biomedicinoptaget skal følge BMB500.
Datalogioptaget skal følge DM500.
Farmacioptaget skal istedet følge delelement af FA501 version efterår 2020 eller nyere.
Matematik og Anvendt Matematik skal følge MM500.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Kursets formål er, at den studerende oplever en faglig identitetsskabende og fastholdende introduktion til sit studium. Kurset udvikler og styrker den studerendes studiekompetencer gennem indføring i studiets metoder og aktiv deltagelse i faglige læringsaktiviteter.

Den studerende opretter i forbindelse med kurset sin egen læringsplan til organisering af sine læringsaktiviteter, og tilknyttes en studiegruppe, som konstituerer sig med en studiegruppekontrakt. Den studerende løser i forbindelse med kurset en problemstilling forankret i den studerendes faglige læringsaktiviteter i studiets indledende kurser.

Målbeskrivelse

  • Den studerende anvender studie- og læringsstrategier til at planlægge sin egen læringsproces i forhold til læringsmål, læringsaktiviteter og evalueringsformer
  • Den studerende etablerer faglige relationer til sine medstuderende og beskrive sin rolle som en aktiv bidrager til uddannelsens sociale og faglige miljø.
  • Den studerende præciserer og analyserer en faglig problemstilling i færdigformuleret form og kommunikerer om såvel løsningsproces som resultaterne af denne.
  • Den studerende identificerer forskellige repræsentationer (tekstuel, auditiv, visuel, symbolsk, ikonisk, grafisk, tabulær, statisk eller dynamisk) af faglige sagsforhold og anvender disse i forbindelse med problembehandling.

Indhold

Studiegruppen: Samarbejdsformer, kommunikation, planlægning, konflikthåndtering, gruppedannelse og konstituering af studiegruppe samt studiegruppekontrakt

Den studerendes læring: Introduktion til e-learn, sikkerhedskursus, studie- og læringsstrategier, evalueringer og eksamener, forventningsafstemning, etiske standarder ved et universitetsstudium samt den studerendes personlige læringsplan

Problembehandling med udgangspunkt i faglige emner fra den studerendes indledende kurser.

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Obligatoriske opgaver

EKA

N700013112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Hjælpemidler tilladt

ECTS-point

1

Uddybende information

For optaget i biokemi & molekylærbiologi, biologi, biomedicn og farmaci indgår obligatorisk spottest i laboratoriesikkerhed som en del af de obligatoriske opgaver. 

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Eksamenselement b)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Take home-eksamen

EKA

N700013102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Hjælpemidler tilladt

ECTS-point

4

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

39 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

Introfase: 3 timer
Træningsfase: 36 timer, heraf:.Eksaminatorie: 32 timer og Laboratorieøvelser: 4 timer

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Søren Sten Hansen shan@sdu.dk Studieadministration

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Camilla Gundlach cgk@sdu.dk Studieadministration
Mogens T. Jensen mtj@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
Rune Wulff Christensen rwc@sdu.dk Studieadministration
Simone Louise Sørensen simone@sdu.dk Studieadministration

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i farmaci | Odense 1 E20
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i farmaci | Odense 1 E19
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 1 E21
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 1 E19
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 1 E20
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E20
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E19
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E20
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E19
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E19
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E21
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i biologi | Odense 1 E19
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 1 E19
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 1 E21
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 1 E19
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 1 E19
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 1 E21
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 1 E19
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E20
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E19
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E19
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E20
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E21
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E19
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E20
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E19
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E20
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E19
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E21
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E21
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E20
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E19
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E19
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E21
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i datalogi | Odense 1 E19
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i datalogi | Odense 1 E19
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i datalogi | Odense 1 E21
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i datalogi | Odense 1 E19
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i datalogi | Odense 1 E21
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i datalogi | Odense 1 E21
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i datalogi | Odense 1 E19
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i datalogi | Odense 1 E21
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i kemi eller matematik - optag 1. september 2016 Bachelor i datalogi | Odense 1 E19
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i kemi eller matematik - optag 1. september 2016 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i matematik - optag 1. september 2017 Bachelor i datalogi | Odense 1 E19
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i matematik - optag 1. september 2017 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i datalogi, fysik og kemi - optag 1. september 2018 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i datalogi, fysik og kemi - optag 1. september 2018 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i datalogi, fysik og kemi - optag 1. september 2018 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019 - BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i matematik - optag 1. september 2018 Bachelor i datalogi | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019 - BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i matematik - optag 1. september 2018 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019 - BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i matematik - optag 1. september 2018 Bachelor i datalogi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i farmaci | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i farmaci | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i farmaci | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi og sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi og sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi og sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2017 og 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2017 og 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i datalogi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i datalogi | Odense 1 E19
Ikke længere gældende pr 31.august 2020 - BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende pr 31.august 2020 - BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende pr. 31.aug 2020 - BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i datalogi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende pr. 31.aug 2020 - BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende pr. 31.august 2020 - BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 1 E21
Ikke længere gældende pr. 31.august 2020 - BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 1 E20
Ikke længere gældende pr. 31.august 2020: BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i datalogi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende pr. 31.august 2020: BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende pr. 31.august 2020: BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i datalogi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende pr. 31.august 2020: BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
BA Sidefag i fysik for centralt fag Idræt og Sundhed og uden for naturvidenskab - optag 1. september 2016 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E20
BA Sidefag i fysik for centralt fag Idræt og Sundhed og udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2016 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i fysik for centralt fag Idræt og Sundhed udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2017 og 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i fysik for centralt fag Idræt og Sundhed udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2017 og 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i fysik for centralt fag Idræt og Sundhed udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E21