FA503: Lægemiddelformulering og fremstilling B

Studienævn for farmaci

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N560007112, N560007122, N560007102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N560007101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 30-10-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Kursus ligger mellem FA511 og FA504

Indgangskrav

Kun for farmacistuderende.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have kendskab til FA511
 • Kunne anvende viden fra 1.års farmacikurser.

Formål

Kurset har til formål at give deltagerne kendskab til udvalgte faste lægemiddelformer (såsom pulvere, granulater, kapsler og tabletter), især med fokus på formuleringsprincipper og fremstillingsmetoder, krav i den Europæiske Farmakopé, samt betydningen af lægemiddel- og hjælpestoffers fysisk-kemiske og kemiske egenskaber for lægemidlers fysiske og biofarmaceutiske karakteristika og kvalitet.Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne FA501, FA511 og KE538 og giver et fagligt grundlag for at studere emnerne i FA504, der er placeret senere i uddannelsen.


I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at redegøre for faste lægemidlers fremstilling, kvalitet og udførelse af kvalitetskontrol
 • Give viden om udvalgte faste lægemiddelformuleringer og lægemidler

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Definere og beskrive de mest brugte faste lægemiddelformer.
 • Demonstrere viden om og forståelse af egenskaberne for udvalgte lægemiddelformer (faste formuleringer som pulvere, granulater, kapsler og tabletter)
 • Redegøre for lægemidlers kvalitet, kvalitetskrav (jfr Pharmacopoeia Europaeia) og udførelse af kvalitetskontrol.
 • Redegøre for formuleringsprincipper samt at forklare opbyggelse af faste lægemiddelformer.
 • Diskutere anvendelsen af hjælpestoffer/hjælpestofgrupper med henblik på de forskellige lægemiddelformer.
 • Forklare og diskutere funktionerne af hjælpestoffer i kommercielle lægemidler.
 • Forklare produktionsmetoder i både små skala og industri-skala for de nævnte lægemiddelformer
 • Anvende og diskutere grundlæggende biofarmaceutiske principper og definitioner for orale lægemidler.
 • Sætte udvalgte markedsførte lægemidler i de ovenfor nævnte perspektiver.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Generelle aspekter om faste lægemiddelformuleringer (definitioner, generelle
  funktioner af lægemiddelformuleringerne og administrationsveje, generelle kemiske, fysisk-kemiske, biofarmaceutiske og terapeutiske spørgsmål)
 • Formulering og industriel fremstilling af faste lægemiddelformer (pulvere, granulater, kapsler og tabletter)
 • Fysisk-kemiske principper af betydning for de forskellige lægemiddelformer (fx faststofegenskaber, partikelstørrelse, overfladeegenskaber, pulverflow,  komprimeringsegenskaber, opløselighed, osv.)
 • Funktioner og kemiske strukturer af vigtige hjælpestoffer/hjælpestofgrupper med henblik på anvendelse i de forskellige ovenfor nævnte lægemiddelformer
 • Vurdering af biofarmaceutiske formål med og kvalitet af faste lægemidler
 • Relevante krav og aktuelle monografier i den Europæiske Farmakopé (Ph.Eur.) med henblik på de forskellige, ovenfor nævnte lægemiddelformer

  Litteratur

  • Churchill Livingstone Elsevier: Aulton’s Pharmaceutics.
  • European Pharmacopoeia (Ph.Eur.).

   Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

   Eksamensbestemmelser

   Forudsætningsprøve a)

   Tidsmæssig placering

   Forår

   Udprøvninger

   Deltagelse i eksaminatorietimer og laboratorieøvelser

   EKA

   N560007112

   Censur

   Intern prøve, en bedømmer

   Bedømmelse

   Bestået/Ikke bestået

   Identifikation

   Studiekort

   Sprog

   Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

   Hjælpemidler

   Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' ,”Course Materials” og/eller ”Announcements” på kursets side i BlackBoard.

   ECTS-point

   0

   Uddybende information

   Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

   Eksamenselement a)

   Tidsmæssig placering

   Forår

   Forudsætninger

   Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
   Delprøve Forudsætningsprøve a) N560007101, FA503: Lægemiddelformulering og fremstilling B

   Udprøvninger

   Godkendelse af rapporter for laboratorieøvelser og hjemmeopgaver med acceptabel besvarelse

   EKA

   N560007122

   Censur

   Intern prøve, en bedømmer

   Bedømmelse

   Bestået/Ikke bestået

   Identifikation

   Fulde navn og SDU brugernavn

   Sprog

   Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

   Hjælpemidler

   Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

   ECTS-point

   1

   Uddybende information

   Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

   Eksamenselement b)

   Tidsmæssig placering

   Juni

   Udprøvninger

   Portfolio

   EKA

   N560007102

   Censur

   Ekstern prøve

   Bedømmelse

   Bestået/Ikke bestået

   Identifikation

   Studiekort

   Sprog

   Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

   Varighed

   Skriftlig MC test 30 minutter

   Mundtlig eksamen 10 minutter

   Hjælpemidler

   Ingen hjælpemidler tilladt for MC; alle hjælpemidler bortset fra kommunikation med andre tilladt for mundtlig del.

   ECTS-point

   4

   Uddybende information

   Portfolio består af en skriftlig MC test samt mundtlig eksamen, som vurderes samlet.

   Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

   Vejledende antal undervisningstimer

   44 timer per semester

   Undervisningsform

   • Introfase (forelæsninger): Antal timer: 16
   • Træningsfase: Antal timer: 28, heraf 12 eksaminatorietimer og 16 laboratorietimer 

   Aktiviteter i studiefasen (ca. 93 timer):

   • Læsning af pensum og opgaveløsning
   • Forberedelse, fordybelse og opfølgning på forelæsninger og lab.øvelser
   • Træning i forståelse af lærebog; sammenhæng mellem aktuelle Ph.Eur. monografier og viden om lærebogen
   • Opgaveberegninger med baggrund i lægemiddelformer og aktuelle officielle tests 
   • Perspektivering fra lab-skala til industri-skala.

   Ansvarlig underviser

   Navn E-mail Institut
   Annette Bauer-Brandl annette.bauer@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

   Skemaoplysninger

   Administrationsenhed

   Fysik, kemi og Farmaci

   Team hos Uddannelsesjura & Registratur

   NAT

   Udbudssteder

   Odense

   Anbefalede studieforløb

   Profil Uddannelse Semester Udbuds periode