DS806: Databasesystemer

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N340064102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N340064101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 05-11-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Samlæses med DM564: Databasesystemer (10 ECTS).

Indgangskrav

Dette kursus kan ikke følges af kandidatstuderende på Datalogi. 

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have grundlæggende kendskab til progammering.

Formål

Kurset har til formål at give de studerende teoretisk indsigt og praktisk erfaring i at anvende, designe og implementere relationelle databaser og databasesystemer.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurset DS800 Introduktion til databehandling.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på:
    at give kompetence til at planlægge og designe en relationel database
    kendskab til strukturerede forespørgsler og manipulation af relationelle databaser
    anvendelse af en relationel database system til at modellere virkelige data
    udvikling af færdigheder i programmering af database applikationer
    identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

  Målbeskrivelse

  For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
      designe en passende konceptuel model for en database ud fra en problembeskrivelse.
      transformere en konceptuel model for en database til en passende relationel model
      opskrive SQL udtryk for forespørgsler på en relationel database
      optimere en relationel database gennem brug af ækvivalente SQL-udtryk, samt brug af teorien for normalformer
      tilgå en database fra et applikationsprogram
      udnytte forståelsen for opbygning af databasesystemer til at optimere deres anvendelse
      træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger
      beskrive, formulere og formidle problemstillinger og resultater til enten fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere

   Indhold

   Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
       relationelle databaser
       databasedesign (konceptuel datamodellering, normalformer)
       relationel algebra
       SQL
       integration af databaser i applikationer
       databasesystemer

   Litteratur

   Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

   Eksamensbestemmelser

   Eksamenselement a)

   Tidsmæssig placering

   Forår

   Udprøvninger

   1-dags take-home eksamen

   EKA

   N340064102

   Censur

   Ekstern prøve

   Bedømmelse

   7-trinsskala

   Identifikation

   Fulde navn og SDU brugernavn

   Sprog

   Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

   Varighed

   24 timer

   Hjælpemidler

   Oplyses på kurset

   ECTS-point

   5

   Uddybende information

   Ingen

   Reeksamen

   Censur

   Intern prøve, to eller flere bedømmere

   Bedømmelse

   7-trinsskala

   Identifikation

   Studiekort

   Sprog

   Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

   Hjælpemidler

   Oplyses forud for prøven

   ECTS-point

   5

   Uddybende information

   Mundtlig reeksamen.

   Vejledende antal undervisningstimer

   42 timer per semester

   Undervisningsform

   Kurset består af delvist interaktive forelæsninger (22 timer), eksaminatorier (20 timer) og læse- og studieaktiviteter derhjemme eller i studiegrupper.

   Ansvarlig underviser

   Navn E-mail Institut
   Peter Schneider-Kamp petersk@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi

   Skemaoplysninger

   Administrationsenhed

   Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

   Team hos Uddannelsesjura & Registratur

   NAT

   Udbudssteder

   Odense

   Anbefalede studieforløb

   Profil Uddannelse Semester Udbuds periode