DM505: Databasedesign og -programmering

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N330029102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N330029101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 05-11-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

15005101(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.
Samlæses med DM564: Databasesystemer (10 ECTS).

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have grundlæggende kendskab til progammering.

Formål

At give de studerende teoretisk indsigt og praktisk erfaring i at anvende, designe og implementere en relationel database.

Stoffet fra DM550 Introduktion til programmering skal være kendt. Det antages også, at den studerende har en grundlæggende viden om modellering af softwaresystemer.


Kurset giver et fagligt grundlag for kurset ‘principper for databasesystemer’

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på:
    at give kompetence til at planlægge og designe en relationel database
    kendskab til strukturerede forespørgsler og manipulation af relationelle databaser
    anvendelse af en relationel database system til at modellere virkelige data
    udvikling af færdigheder i programmering af database applikationer
    give kompetence til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge
    identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

  Målbeskrivelse

  Efter kurset forventes de studerende at kunne:

  • designe en passende konceptuel model for en database ud fra en problembeskrivelse.
  • transformere en konceptuel model for en database til en passende relationel model
  • opskrive SQL udtryk for forespørgsler på en relationel database
  • optimere en relationel database gennem valg af indekser, brug af ækvivalente SQL udtryk, samt brug af teorien for normalformer
  • tilgå en database fra et applikationsprogram
  • beskrive et udført arbejde omhandlende ovenstående punker i et klart og præcist sprog, og på en struktureret måde 
  • træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger
  • beskrive,
   formulere og formidle problemstillinger og resultater til enten
   fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere

  Indhold

  Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

  • Relationelle databaser
  • databasedesign (konceptuel datamodellering, normalformer)
  • relationel algebra
  • SQL
  • integration af SQL i programmeringssprog
  • databasesystemer

   Litteratur

   Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

   Eksamensbestemmelser

   Eksamenselement a)

   Tidsmæssig placering

   Forår

   Udprøvninger

   1-dags take-home eksamen

   EKA

   N330029102

   Censur

   Ekstern prøve

   Bedømmelse

   7-trinsskala

   Identifikation

   Fulde navn og SDU brugernavn

   Sprog

   Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

   Varighed

   24 timer

   Hjælpemidler

   Oplyses på kurset

   ECTS-point

   5

   Uddybende information

   Ingen

   Reeksamen

   Censur

   Intern prøve, to eller flere bedømmere

   Bedømmelse

   7-trinsskala

   Identifikation

   Studiekort

   Sprog

   Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

   Hjælpemidler

   Oplyses forud for prøven

   ECTS-point

   5

   Uddybende information

   Mundtlig reeksamen.

   Vejledende antal undervisningstimer

   42 timer per semester

   Undervisningsform

   Kurset består af delvist interaktive forelæsninger (22 timer), eksaminatorier (20 timer) og læse- og studieaktiviteter derhjemme eller i studiegrupper.

   Ansvarlig underviser

   Navn E-mail Institut
   Peter Schneider-Kamp petersk@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi

   Skemaoplysninger

   Administrationsenhed

   Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

   Team hos Uddannelsesjura & Registratur

   NAT

   Udbudssteder

   Odense

   Anbefalede studieforløb

   Profil Uddannelse Semester Udbuds periode