BMB831: Biostatistik i R II

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N210021112, N210021102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N210021101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 29-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

01014401 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 


Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Der henvises til engelsk version

Formål

Der henvises til engelsk version

Målbeskrivelse

Der henvises til engelsk version

Indhold

Der henvises til engelsk version

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Vejledning og øvelser - E-timer

EKA

N210021112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Deltagelse i minimum 80% af E-timer.
Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N210021101, BMB831: Biostatistik i R II

Udprøvninger

Individuel raport

EKA

N210021102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Vejledende antal undervisningstimer

vejledningstimer afstemmes med vejleder

Undervisningsform

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 16 timer
  • træningsfase: Antal timer: 30 timer, heraf 30 timer eksaminatorie

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Veit Schwämmle veits@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Skemaoplysninger

43
Monday
24-10-2022
Tuesday
25-10-2022
Wednesday
26-10-2022
Thursday
27-10-2022
Friday
28-10-2022
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
Class f
Forelæsning
13 - 14
Class f
Forelæsning
14 - 15
Class f
Forelæsning
15 - 16
Class f
Forelæsning
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Anbefalede studieforløb