BMB831: Biostatistik i R II

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N210021102, N210021112
Censur: Ekstern prøve, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N210021101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 18-04-2024


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Der henvises til engelsk version

Formål

Der henvises til engelsk version

Målbeskrivelse

Der henvises til engelsk version

Indhold

Der henvises til engelsk version

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N210021101, BMB831: Biostatistik i R II

Udprøvninger

Individuel raport

EKA

N210021102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Engelsk

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Vejledning og øvelser - E-timer

EKA

N210021112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Engelsk

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Deltagelse i minimum 80% af E-timer.
Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Vejledende antal undervisningstimer

46 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
  • Introfase (forelæsning) - Antal timer: 14 timer
  • træningsfase: Antal timer: 32 timer, heraf 32 timer eksaminatorie

Introfasen består af forelæsninger, hvor de studerende lærer om de centrale begreber inden for R-programmering og biostatistik. Dette ledsages af mange praktiske eksempler og interaktive slides, der giver de studerende mulighed for at forbedre og teste deres R- og statistikfærdigheder under forelæsningerne.

Træningsfasen indebærer løsning af et given sæt øvelser for hvert emne. Disse vil blive udført under øvelserne med hjælp fra instruktorerne og skal gennemføres som lektier.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Veit Schwämmle veits@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Jesper Grud Skat Madsen jgsm@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.