BMB809: Avanceret Molekylær Biologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N210010112, N210010102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N210010101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 23-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

01010501(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 
Kurset samlæses med BMB508: Avanceret Molekylær Biologi (10 ECTS)

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Bachelorgrad. Kurset kan ikke tages af studerende, der har bestået BMB508: Avanceret Molekylær Biologi (10 ECTS).

Formål

Kurset bygger videre på Fundamental Molekylær Biologi og har til formål at give studerende en sammenhængende viden om overførsel og udveksling af biologisk information, samt forskelle i molekylærbiologiske processer i pro- og eukaryote organismer. Udvalgte eksempler fra alle organismer, herunder mennesket, vil blive brugt til at beskrive cellulære funktioner og organismers udvikling.

Målbeskrivelse

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

 • beskrive den generelle opbygning af eukaryote gener og den transkriptionelle kontrol af genekspression i eukaryote celler
 • beskrive hvorledes posttranskriptionelle processer inklusive nukleær-cytoplasmatisk transport reguleres og kontrollerer genekspression
 • beskrive hvorledes forskellige klasser af membranbundne receptorer aktiveres og hvorledes signaler transduceres fra cellemembranen til nukleus
 • beskrive hvorledes celletyper specificeres, hvorledes den tidlige udvikling reguleres i forskellige eukaryote organismer, og hvorledes terminal differentiering af celler styres
 • beskrive hvorledes antiapoptotiske/prooverlevelsessignaler og apoptotiske signaler regulerer overlevelse og apoptose.
 • beskrive hvorledes cellecyklus reguleres i eukaryote celler 
 • beskrive hvorledes protooncogener, oncogener og tumorsuppressorer styrer den normale cellecyklus og udvikling og hvorledes ændringer i disse gener medvirker til udviklingen af kræft
 • beskrive hvorledes carcinogene stoffer kan fremme dannelsen af kræftceller
 • analysere resultater fra forskningsartikler og på dette grundlag opstille nye hypoteser
 • kritisk forholde sig til eksperimentelle molekylærbiologiske metoder

Indhold

Følgende emner vil blive gennemgået og diskuteret:

 1. Regulering af transkription i eukaryote organismer
 2. Posttranskriptionel regulering, RNA modificering, processing, splejsning, katalytisk RNA og nuklær-cytoplasmatisk transport
 3. Translation af mRNA i eukaryote organismer
 4. Kontrol af genaktivitet via cellulær signalering
 5. Cellulær signal transduktion og integration af cellulære signaler i kontrol af genaktivitet og udvikling
 6. Kontrol af cellecyklus i eukaryote organismer
 7. Udvikling, differentiering og programmeret celledød i eukaryote organismer
 8. Cancer på molekylært niveau, oncogener, tumorsuppressorer, DNA skader og reparation; signaltransduktion, hormoner og receptorer
 9. Udvalgte eksempler på molekylær sygdomsgenetik 

Ny
teknologi indenfor molekylær biologi, inklusive rekombinant teknologi
og DNA analyser ved polymerase kæde reaktion (PCR), vil blive afprøvet i
laboratorieøvelser.

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Grupperapport over laboratorieøvelser

  EKA

  N210010112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  3

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen. 

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N210010102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  4 timer

  Hjælpemidler

  Ikke tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

  ECTS-point

  7

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  83 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningen vil bestå af forelæsninger (40 timer), som suppleres med
  eksaminatorier (24 timer), laboratorieøvelser (15 timer) og studiekreds
  med artikel gennemgang (4 timer). Kommunikation mellem lærerne og de
  studerende med hensyn til forelæsningsnoter, opgaver m.m. vil foregå via
  SDU’s e-learning system.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Jens S. Andersen jens.andersen@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Susanne Mandrup s.mandrup@bmb.sdu.dk Functional Genomics and Metabolism

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Biokemi og Molekylær Biologi

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode