BAFY500: Bachelorprojekt i fysik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N500002102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N500002101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 04-11-2021


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Der skal indsendes en vejlederkontrakt samt problemformulering.
Indsendelse foregår elektronisk via spoc.sdu.dk/form/1137/submit og skal finde sted senest 1 uge efter semesterstart, men det anbefales, at det sker hurtigst muligt efter tilmelding. Kontrakten skal godkendes af vejleder, undervisningsudvalg og studieleder. 
Bemærk: Hvis projektet udarbejdes i gruppe, skal der kun indsendes én fælles kontrakt med alle gruppemedlemmers navne.

Vær opmærksom på, at det ikke vil være muligt at udfylde en blanket efter fristens udløb, da blanketsystemet lukkes. Systemet vil blive genåbnet ved næste undervisningstilmelding, så du kan udfylde blanket til brug for det kommende semester. 

Bachelorprojektet skal inkludere et resumé over rapportens indhold. Såfremt rapporten er skrevet på dansk udfærdiges resuméet på engelsk. Såfremt rapporten er skrevet på engelsk, udfærdiges resuméet på dansk. Se mere i Studieordningen §7.5.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Bachelorprojektet repræsenterer afslutningen på bacheloruddannelsen i fysik. Projektet skal således demonstrere, at den studerende har erhvervet den faglige viden og de teoretiske og eksperimentelle kvalifikationer, der gør den studerende i stand til selvstændigt at identificere, formulere, løse og diskutere problemstillinger indenfor et afgrænset fysisk emne.

Målbeskrivelse

En studerende der har afsluttet bachelorprojektet kan:
  • Afgrænse en problemstilling og i samarbejde med andre udforme en projektbeskrivelse, der er egnet til løsning af problemet.
  • Forklare de anvendte teorier og modeller. 
  • Vurdere egne resultater i konteksten af allerede eksisterende viden.

Indhold

Projektets emne fastlægges i samarbejde med en vejleder, og projektbeskrivelsen godkendes som en del af projektkontrakten af vejleder, institut, og studienævn.

Litteratur

Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Afleveringsfrist - ordinær eksamen:
Bachelorprojekter tilmeldt i forårssemestret skal afleveres senest 1. juni. 
Bachelorprojekter tilmeldt i efterårssemestret skal afleveres senest 1. januar.

Afleveringsfrist - reeksamen:
Deadline for aflevering i reeksamensperioden for vintereksamen er senest den 1. marts. 
Deadline for aflevering i reeksamensperioden for sommereksamen er 31. august

Udprøvninger

Rapport og mundtligt forsvar

EKA

N500002102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

10

Uddybende information

Forsvaret indledes med et foredrag over projektets emne. Det endelige format (grad af online vs. fysisk forsvar) afgøres af vejleder i samråd med studerende og censor, men censor vil som udgangspunkt deltage online. Efter foredraget eksamineres i bachelorrapporten og foredraget. Den studerendes foredrag indgår i den samlede bedømmelse.

Bachelorprojektet kan udarbejdes af højst 4 studerende i fællesskab, men forsvaret er individuelt. Foredrag og rapport kan udføres på dansk eller engelsk.

Vejledende antal undervisningstimer

vejledningstimer afstemmes med vejleder

Undervisningsform

Som studerende kan man forvente en halv til en hel times vejledning om ugen.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Michael Lomholt mlomholt@sdu.dk Fysik

Skemaoplysninger

Odense
Vis fuldt skema (start E23)
Vis fuldt skema (start F24)

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E21
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E22
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2019, 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E21
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E22
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E23
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E23
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E24
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E22
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E24
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E23
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E23
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2023 og 2024 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E24
BA Centralt fag i fysik med sidefag i Matematik - optag 1. september 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E22
BA Centralt fag i fysik med sidefag i Matematik - optag 1. september 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E23
BA Centralt fag i fysik med sidefag i Matematik - optag 1. september 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E22
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E21
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E22
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2019 og 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E22
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2019, 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E21
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E23
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E24
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E23
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E22
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E24
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E23
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E23
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2023 og 2024 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E24
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E21
Ikke længere gældende pr. 31. august 2022: BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2019, 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E22
Ikke længere gældende pr. 31. august 2022: BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E23
Ikke længere gældende pr. 31. august 2022: BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E24
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 - BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2019 og 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E21
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 - BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2019 og 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E22
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 - BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2022: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2019, 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E22
Ikke længere gældende pr. 31.august 2022: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2022: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E24
Ikke længere gældende pr. 31.august 2023 BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2023 BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E24
Ikke længere gældende pr. 31.august 2023: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2023: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E24
ikke længere gældende pr. 31.august 2024 BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E24
ikke længere gældende pr. 31.august 2024 BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 6 E24

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.