Modul K6: Evidensbaseret medicin II

Studienævn for medicin

Undervisningssprog: Dansk
EKA: S150011102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

UVA-kode: S150011101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 15-01-2021


Varighed: 1 kvartal

Fagets navn

Modul K6: Evidensbaseret medicin II

UVA-kode

S150011101

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for medicin

Godkendelsesdato

15-01-2021

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
mailcontact_ahrobjartsson asbjorn.hrobjartsson@rsyd.dk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Anders Huitfeldt ahuitfeldt@health.sdu.dk Klinisk Institut
Asbjørn Hrobjartssons ahrobjartsson@health.sdu.dk Research Unit for Evidence-Based Medicine, Klinisk Institut
Caroline Schaffalitzky de Muckadell csm@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber
Ove B. Schaffalitzky de Muckadell omuckadell@health.sdu.dk Klinisk Institut
Peter Bank Pedersen ppedersen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Tine Tjørnhøj-Thomsen titt@si-folkesundhed.dk Statens Institut for Folkesundhed
mailcontact_atlassen annmarie.lassen@rsyd.dk

Sekretær

Navn E-mail Institut By
Lise Christensen lchris@health.sdu.dk Sundhedsvidenskab, Fakultetssekretariat
Nina Grace Walker Hansen ngwha@health.sdu.dk Sundhedsvidenskab, Fakultetssekretariat

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 kvartal

Formål og overordnet indhold

Modulet har til formål at fortsætte den prægraduate lægeuddannelses forskningstræning.

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Det anbefales, at studerende har deltaget i Modul K4, Evidensbaseret medicin I, inden Evidensbaseret medicin II.

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

Læringsmål:

 • I stand til at vælge og anvende relevante søgeværktøjer og udvælge mest relevante videnskabelige litteratur til besvarelse af forskningsspørgsmål.
 • I stand til at forholde sig konstruktivt kritisk og indgå i akademisk diskussion af centrale begreber og praksisser.
 • I stand til at formulere klinisk relevante spørgsmål, søge svar på spørgsmålene i den videnskabelige litteratur, og vurdere svarenes anvendelighed i forhold til en konkret klinisk brug. 

Undervisningsformer:

 • Forelæsning, case-baseret gruppearbejde og en afsluttende diskussion i plenum.

Prøveform:

 • Skriftlig eksamen. Bedømmelse efter 7-trinsskala. Ekstern censur

Målbeskrivelse - viden

Den studerende har efter endt modul:

 • Viden om væsentlige undersøgelsesdesigns (tværsnit, kohorte, case-control, randomiserede kontrollerede, humanistisk/samfundsvidenskabeligt) og disses delelementer.

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan efter endt modul:

 • Forstå sammenhæng mellem problemkompleks, spørgsmålsformulering og valg af undersøgelsesdesign.
 • Vurdere kvalitet og egnethed af forskningsspørgsmål på baggrund af en given klinisk relevant problemstilling.
 • Vurdere og vælge hensigtsmæssig design og dataanalysemetode til belysning af et konkret forskningsspørgsmål (kohorte, tværsnit, case control, randomiseret kontrolleret eller humanistisk/samfundsvidenskabeligt design og analysemetode).
 • Diskutere videnskabelige artiklers kvalitet, troværdighed og relevans på baggrund af systematisk og metodisk artikelgennemgang.
 • Diskutere anvendelse af EBM i praksis.

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende er efter endt modul:

 • I stand til at vælge og anvende relevante søgeværktøjer og udvælge mest relevante videnskabelige litteratur til besvarelse af forskningsspørgsmål.
 • I stand til at forholde sig konstruktivt kritisk og indgå i akademisk diskussion af centrale begreber og praksisser.
 • I stand til at formulere klinisk relevante spørgsmål, søge svar på spørgsmålene i den videnskabelige litteratur, og vurdere svarenes anvendelighed i forhold til en konkret klinisk brug.

Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

Daglige forelæsninger og øvelser i plenum og hold.

Antal undervisningstimer

15 timer per uge

Skemaoplysninger

Undervisningssprog

Dansk

Forventet arbejdsmængde for den studerende på dette fag

37 timer pr. uge, i alt 10 dage.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Prøven ligger umiddelbart efter færdiggørelsen af modulet.

Regler

-3 må ikke indgå, 00 må ikke indgå

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

S150011102

Navn

Skriftlig eksamen

Beskrivelse

MCQ, 30 spørgsmål, digital stedprøve.


Prøveform

Skriftlig prøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

Information følger

Omfang

Information følger

Hjælpemidler

Simpel lommeregner, engelsk-dansk ordbog.

ECTS-point

5

Uddybende information

Reeksamen i august vil være skriflig og bestå af kortsvarsopgaver

Ekstern kommentar

Akademikerspor

Udbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2021 Obligatorisk Forskningsprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense
Forår 2021 Obligatorisk Forskningsprofil - Optaget 2020 Kandidat i Medicin | Odense
Forår 2021 Obligatorisk Innovations- og klinisk ledelsesprofil - Optaget 2020 Kandidat i Medicin | Odense
Forår 2021 Obligatorisk International profil - Optaget 2020 Kandidat i Medicin | Odense
Forår 2021 Obligatorisk Paraklinisk profil - Optaget 2020 Kandidat i Medicin | Odense

Kassogrammer

Profil Program Semester Periode