Modul K4: Evidensbaseret medicin I

Studienævn for medicin

Undervisningssprog: Dansk
EKA: S150003102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

UVA-kode: S150003101
ECTS-point: 3

Godkendelsesdato: 16-07-2021


Varighed: 1 kvartal

Fagets navn

Modul K4: Evidensbaseret medicin I

UVA-kode

S150003101

ECTS-point

3

Ansvarligt studienævn

Studienævn for medicin

Godkendelsesdato

16-07-2021

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Asbjørn Hrobjartssons ahrobjartsson@health.sdu.dk Research Unit for Evidence-Based Medicine, Klinisk Institut

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Andreas Lundh alundh@health.sdu.dk Klinisk Institut
Annmarie Touborg Lassen atlassen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Asbjørn Hrobjartssons ahrobjartsson@health.sdu.dk Research Unit for Evidence-Based Medicine, Klinisk Institut
Birgit Debrabant bdebrabant@health.sdu.dk IST - EBB/Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi
Jesper Bo Nielsen JBNielsen@health.sdu.dk Institut for Sundhedstjenesteforskning
Karsten Juhl Jørgensen kjjorgensen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Klaus Munkholm kmunkholm@health.sdu.dk Klinisk Institut
Ove B. Schaffalitzky de Muckadell omuckadell@health.sdu.dk Klinisk Institut
Sebrina Maj-Britt Hansen semh@bib.sdu.dk Syddansk Universitetsbibliotek - Forsknings- og Analysesektionen

Sekretær

Navn E-mail Institut By
Lise Christensen lchris@health.sdu.dk Sundhedsvidenskab, Fakultetssekretariat
Nina Grace Walker Hansen ngwha@health.sdu.dk Sundhedsvidenskab, Fakultetssekretariat

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 kvartal

Formål og overordnet indhold

Kurset har til formål at kvalificere den studerende til at opnå viden, færdigheder og kompetencer indenfor evidensbaseret medicin, der er nødvendige for efter afsluttet kandidateksamen at kunne bestride underordnede lægestillinger inden for dette område på tilfredsstillende måde.

EBM 1 er første del af det samlede forløb i evidensbaseret medicin, som består af EBM 1 og EBM 2, som udprøves på 3. semester. Pensum i EBM 1 og EBM 2 er delvist sammenfaldende, og begge elementer indgår i den afsluttende prøve på EBM 2.

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Ingen.

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

Læringsmål:

I stand til at beskrive et klinisk problem/spørgsmål som kan søges løst ved systematisk søgning efter og analyse af udførte videnskabelige undersøgelser. 

I stand til at beskrive bestemte undersøgelsesdesigns (kohorte, tværsnit, case control, randomiserede forsøg, meta-analyse) og disses delelementer.

I stand til at redegøre for kvalitet og egnethed af forskningsspørgsmål og undersøgelsesdesign på baggrund af en given klinisk problemstilling.

Undervisningsformer:

Forelæsning, case-baseret gruppearbejde og en afsluttende diskussion i plenum. 

Prøveform:

Skriftlig CAT-ogpave (Critically Appraised Topic)

Sammenhæng:

I den skriftlige opgave demonstrerer den studerende kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre en afgrænset undersøgelse med selvvalgt sundhedsrelateret problemstilling.

Målbeskrivelse - viden

Viden – den studerende har efter endt modul:

  • Viden om evidensbaseret medicins grundprincipper.
  • Viden om sammenhængen mellem klinisk problemkompleks, spørgsmålsformulering og valg af undersøgelsesdesign.
  • Viden om validiteten (ekstern og intern) af en klinisk forskningsartikel.

  Målbeskrivelse - færdigheder

  Færdigheder – den studerende kan efter endt modul:

  • Formulere et løsbart klinisk problem (PICO) og udføre søgninger i hoveddatabaser over lægevidenskabelig forskning.
  • Gennemføre en relevant søgning i databaser over lægevidenskabelig forskning på baggrund af et relevant klinisk problem.
  • Udvælge, analysere og sammenfatte resultatet af 1-3 relevante kliniske forskningsarbejder.
  • Kommunikere resultatet af ovennævnte analyse.
  • Redegøre for de væsentligste udfordringer som knytter sig til fortolkning af kohorte, tværsnit, case control, randomiserede forsøg, og meta-analyser.
  • Redegøre for kliniske guidelines og deres delelementer og udfordringer.

  Målbeskrivelse - kompetencer

  Kompetencer – den studerende er efter endt modul:

  • I stand til at beskrive et klinisk problem/spørgsmål som kan søges løst ved systematisk søgning efter og analyse af udførte videnskabelige undersøgelser.
  • I stand til at beskrive bestemte undersøgelsesdesigns (kohorte, tværsnit, case control, randomiserede forsøg, meta-analyse) og disses delelementer.
  • I stand til at redegøre for kvalitet og egnethed af forskningsspørgsmål og undersøgelsesdesign på baggrund af en given klinisk problemstilling.
  • I stand til at redegøre for patientinddragelse, dets elementer og udfordringer

  Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

  På modulet anvendes

  • Forelæsninger. Deres formål er at afgrænse og definere et emneområde og belyse særligt vanskeligt koncepter.
  • Case-baseret undervisning. Case-timerne tager typisk udgangspunkt i en videnskabelig artikel, hvor man i grupper skal besvare spørgsmål tilrettet casen. Disse timer forudsætter aktiv deltagen af dig som studerende. Formålet er at få en dialog omkring det emne, der arbejdes på. Casen gennemgås og diskuteres efterfølgende i plenum.

  Antal undervisningstimer

  timer per uge

  Skemaoplysninger

  Undervisningssprog

  Dansk

  Forventet arbejdsmængde for den studerende på dette fag

  Information Følger

  Eksamensbestemmelser

  Eksamen

  Navn

  Eksamen

  Tidsmæssig placering

  Skriftlig hjemmeopgave afleveres på sidste undervisningsdag.

  Udprøvninger

  K4 - Obligatorisk Opgave - CAT

  EKA

  S150003102

  Navn

  K4 - Obligatorisk Opgave - CAT

  Beskrivelse

  CAT-opgave skrives i grupper jf. vejledning fra tutorer.

  Prøveform

  Hjemmeopgave

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Dansk

  Varighed

  To uger.

  Hjælpemidler

  Alle hjælpemidler er tilladt

  Udlevering af opgave

  Prøven udleveres via e-learn.

  Indlevering af besvarelse

  Besvarelsen skal afleveres i Digital Eksamen. 

  ECTS-point

  3

  Uddybende information

  Opgaven skrives i grupper, som skal oprettes i Digital Eksamen. Kun én fra gruppen fra aflevere på vegne af hele gruppen.

  Ved omprøven laves en revision af eksamensopgaven fra den ordinære eksamen. Omprøven laves i samme grupper, som ved ordinær eksamen og indleveres i Digital Eksamen. Omprøven ligger i samme eksamenstermin. 

  Ekstern kommentar

  Akademikerspor

  Modulet er identisk med EKA: 3515582. Brugte prøveforsøg fra EKA: 3515582 overføres automatisk

  Udbud

  Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
  Efterår 2021 Obligatorisk Klinikprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2
  Efterår 2021 Obligatorisk Klinikprofil - Optaget 1. september 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2
  Efterår 2021 Obligatorisk Paraklinisk profil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2
  Efterår 2021 Obligatorisk Paraklinisk profil - Optaget 1. september 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2
  Efterår 2021 Obligatorisk Forskningsprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2
  Efterår 2021 Obligatorisk Forskningsprofil - Optaget 1. september 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2
  Efterår 2021 Obligatorisk Innovations- og klinisk ledelsesprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2
  Efterår 2021 Obligatorisk Innovations- og klinisk ledelsesprofil - Optaget 1. september 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2
  Efterår 2021 Obligatorisk International profil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2
  Efterår 2021 Obligatorisk International profil - Optaget 1. september 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2

  Kassogrammer

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
  Forskningsprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E21
  Forskningsprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 F23
  Forskningsprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E23
  Forskningsprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 F22
  Forskningsprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E22
  Forskningsprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E22
  Forskningsprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E22
  Forskningsprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 F22
  Forskningsprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 F23
  Forskningsprofil - Optaget 1. september 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E21
  Innovations- og klinisk ledelsesprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 F22
  Innovations- og klinisk ledelsesprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 F22
  Innovations- og klinisk ledelsesprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E21
  Innovations- og klinisk ledelsesprofil - Optaget 1. september 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E21
  International profil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 F22
  International profil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 F23
  International profil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E23
  International profil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 F23
  International profil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E22
  International profil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E22
  International profil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E22
  International profil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E21
  International profil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 F22
  International profil - Optaget 1. september 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E21
  Klinikprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 F23
  Klinikprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 F22
  Klinikprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 F22
  Klinikprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 F23
  Klinikprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E22
  Klinikprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E22
  Klinikprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E23
  Klinikprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E21
  Klinikprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E22
  Klinikprofil - Optaget 1. september 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E21
  Paraklinisk profil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 F22
  Paraklinisk profil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 F22
  Paraklinisk profil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E21
  Paraklinisk profil - Optaget 1. september 2021 Kandidat i Medicin | Odense 2 E21