BB852: Datahåndtering, visualisering og statistik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N110040102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidatkursus forhåndsgodkendt som Ph.d.-kursus

STADS ID (UVA): N110040101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 17-03-2021


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

04013901+N110015101 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Se engelsk udgave 

Formål

Se engelsk udgave

Målbeskrivelse

Se engelsk udgave

Indhold

Se engelsk udgave

Litteratur

Beckerman, Childs & Petchey (2017) Getting Started With R. 2nd Edition. Oxford University Press.
Other literature uploaded to, or linked to, on Blackboard.
Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Portfolio

EKA

N110040102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset.

ECTS-point

5

Uddybende information

Portfolioeksamen består af multiple choice test i slutningen af semesteret (vægter 30% af den samlede bedømmelse) og en take-home eksamen/rapport (vægter 70% af den samlede bedømmelse)
Reeksamen i samme periode eller umiddelbart derefter.
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

44 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

Introfase: 22 timer
Træningsfase: 22 timer, heraf eksaminationstimer: 22 timer

Aktiviteter i studiefasen: 

  • Computerbaserede øvelser
  • Forskningsorienteret læring (guidet udforskning af data)
  • Læsning af relevant litteratur eller andet skriftligt materiale (f.eks. Blogindlæg)

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Owen Jones jones@biology.sdu.dk Biologisk Institut, Biodemography Unit, Interdisciplinary Centre on Population Dynamics – Four Faculties Affiliates

Skemaoplysninger

38
Monday
20-09-2021
Tuesday
21-09-2021
Wednesday
22-09-2021
Thursday
23-09-2021
Friday
24-09-2021
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
Class f
Forelæsning
13 - 14
Class h1e
Undervisning
14 - 15
Class f
Forelæsning
15 - 16
Class h1e
Undervisning
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb