Ledelse af didaktisk udvikling

Studienævn for Pædagogik

Undervisningssprog: Dansk
EKA:
Censur:
Bedømmelse:
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Master

Fagnummer: H560043101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 20-04-2021


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H560043101

ECTS-point

5

Fagtitel

Ledelse af didaktisk udvikling

Antal undervisningstimer

30 timer per semester

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Anke Piekut ankep@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab
Lars Frode Frederiksen frode@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab

Undervisere

Navn E-mail Institut By
André Dekker od@odensekatedralskole.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab Odense
Anne Bang-Larsen anneb@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab Odense
Ellen Krogh ellen.krogh@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab Odense
Liloe12 forward lf@roedkilde-gym.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab Odense
Peter Henrik Raae phr@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, DVIP Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal efter endt undervisning

  • kunne demonstrere viden om og indsigt i ledelse af didaktisk udvikling på organisatorisk niveau under indtryk af aktuelle uddannelsespolitiske krav, herunder krav, som disse rammevilkår måtte stille til ledelse af de ansattes læring

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal efter endt undervisning
  • kunne formulere og vurdere problemstillinger og dilemmaer forbundet med honorering af sådanne udviklingskrav til uddannelsesinstitutioner

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal efter endt undervisning

  • kunne strukturere tiltag med henblik på konkrete problemers løsning samt ledelses fagligt kunne begrunde de valg, der er foretaget

Indhold

Undervisningen indbefatter en grundig videnskabelig og forskningsbaseret indføring i teori om organisationsudvikling og lærerens kompetenceudvikling under aktuelle politiske vilkår, og der arbejdes teoretisk og praktisk med udvikling af organisationens opgaveløsning vedrørende elevers læring. Specielt lægges der vægt på strukturering og ledelse af didaktiske udviklingsprojekter, betragtet som eksemplarisk punkt for organisatorisk læring.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen er forskningsbaseret. Undervisningen foregår på den ene side som oplæg, tekstanalyser og diskussioner og på den anden side med udgangspunkt i et stadigt arbejde med de studerendes didaktiske udviklingsprojekter, betragtet som eksemplarisk punkt for organisatorisk ledelse.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Aktiviteterne på kurset retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen synopsis med mundtlig prøve.

Arbejdsbelastning

5 ECTS svarer til 140 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på  undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Dansk

Pensum

Der opgives et samlet pensum svarende til ca. 1000 sider for Læreren som didaktisk udvikling, Ledelse af didaktisk udvikling og Postitioner i teori og metode i faget didaktisk udvikling.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

Ledelse af didaktisk udvikling udprøves sammen Læreren som didaktisk udvikler og positioner i teori og metode i faget didaktisk udvikling i slutningen af semesteret.

URL til MitSkema

Yderligere information

Første undervisningsgang: Maj 2021

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode