BB804: Biologieksperimenter - biologiformidling

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N110006102, N110006132, N110006122
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidatkursus forhåndsgodkendt som Ph.d.-kursus

STADS ID (UVA): N110006101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

04014701 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at være på kandidatniveau.

Formål

I gymnasiet/HF forekommer biologiske undervisningsforsøg på flere niveauer. Kurset har til formål at:

 • opøve deltagernes evne til at planlægge og gennemføre undervisningsforsøg på de forskellige niveauer og med de ressourcer, som er til rådighed i gymnasiet/HF 
 • opøve deltagernes evne til at tilrettelægge en ekskursion 
 • opøve deltagernes evne til at fremlægge stoffet på et passende pædagogisk niveau
 • opøve deltagernes evne til at udøve en bred formidling af biologisk viden
 • opøve deltagernes evne til at præsentere denne viden på forskellige måder og til forskellige målgrupper
 • give deltagerne en forståelse af ”nye type unge” i det moderne samfund

Kurset giver nogle ekstra værktøjer til den studerende, som ønsker at forfølge en undervisningskarriere efter endt studium, for eksempel i gymnasiet/HF. Delelementer af kurset vil være præget af pædagogiske og didaktiske overvejelser; men det skal kraftigt understreges, at kurset ikke er et Pædagogikum eller noget tilsvarende.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at undervise på gymnasium/HF i den teoretiske såvel som i den eksperimentelle biologi
 • Give færdigheder i praktisk formidling af biologisk viden til forskellige målgrupper under anvendelse af formålstjenlige undervisningsformer, specielt ekskursioner og praktiske laboratorieøvelser  
 • Give viden om den ”nye type unge” i det moderne samfund og dennes konsekvenser for undervisningstilrettelæggelse og de unges læring

Målbeskrivelse

I gymnasiet/HF forekommer biologiske undervisningsforsøg på flere niveauer. Kurset har til formål at:

 • opøve deltagernes evne til at planlægge og gennemføre undervisningsforsøg på de forskellige niveauer og med de ressourcer, som er til rådighed i gymnasiet/HF 
 • opøve deltagernes evne til at tilrettelægge en ekskursion 
 • opøve deltagernes evne til at fremlægge stoffet på et passende pædagogisk niveau
 • opøve deltagernes evne til at udøve en bred formidling af biologisk viden
 • opøve deltagernes evne til at præsentere denne viden på forskellige måder og til forskellige målgrupper
 • give deltagerne en forståelse af ”nye type unge” i det moderne samfund

Kurset giver nogle ekstra værktøjer til den studerende, som ønsker at forfølge en undervisningskarriere efter endt studium, for eksempel i gymnasiet/HF. Delelementer af kurset vil være præget af pædagogiske og didaktiske overvejelser; men det skal kraftigt understreges, at kurset ikke er et Pædagogikum eller noget tilsvarende.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at undervise på gymnasium/HF i den teoretiske såvel som i den eksperimentelle biologi
 • Give færdigheder i praktisk formidling af biologisk viden til forskellige målgrupper under anvendelse af formålstjenlige undervisningsformer, specielt ekskursioner og praktiske laboratorieøvelser  
 • Give viden om den ”nye type unge” i det moderne samfund og dennes konsekvenser for undervisningstilrettelæggelse og de unges læring

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Storytelling
 • Basal skriftlig formidlingsteknik
 • Ultrakort skriveteknik
 • Grammatik
 • Retorik
 • Strukturering af afhandlinger og tidsskriftsartikler
 • Give og modtage kritik
 • Skrive og bearbejde egne tekster

Litteratur

Kompendium i Studenterboghandel
Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår 

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N110006101, BB804: Biologieksperimenter - biologiformidling
Delprøve Forudsætningsprøve b) N110006101, BB804: Biologieksperimenter - biologiformidling

Udprøvninger

Projektopgave med individuel fremlæggelse og eksamination

EKA

N110006102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Uddybende information

Reeksamen i samme termin eller umiddelbart derefter. Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Laboratorieøvelser

EKA

N110006132

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

0

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Forudsætningsprøve b)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Laboratorieøvelse med 3.g-elever.

EKA

N110006122

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Udarbejdelse og gennemførelse af en laboratorieøvelse med 3.g-elever. Forløbet bedømmes samlet.
Forudsætningsprøven b) er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Vejledende antal undervisningstimer

50 timer per semester

Undervisningsform

Aktiviteter i studiefasen:

 • Selvstændig udarbejdelse af eksamensprojekt, herunder udarbejdelse af øvelsesvejledning

Kurset indledes med to undervisningsgange á fire timer med laboratorieforsøg, hvor de studerende øver sig på hinanden med hensyn til at planlægge og gennemføre simple gymnasieforsøg på 1. G-niveau.  Senere skal de studerende selv planlægge og gennemføre en ekskursion til Fjord&Bælt i Kerteminde med elever i 1. G fra Nordfyns Gymnasium, hvor det eksperimentelle arbejde og formidlingen er i fokus.  I kurset vil de studerende desuden blive præsenteret for biologisk formidling i andre sammenhænge; for eksempel som naturvejleder på Trente Mølle i Svanninge Bakker eller formidler i Odense ZOO. 

De studerende skal desuden trænes i at formidle videnskabelige artikler til forskellige udvalgte målgrupper. Undervejs i kurset holder underviseren dialogiske oplæg om udvalgte læringsteorier, den ’nye type unge’ i det sen-moderne samfund samt lærer- og elevroller for derigennem at kvalificere de studerendes didaktiske viden, således at de er i stand til at kunne udforme den afsluttende projektrapport samt i den forbindelse at gennemføre en eksperimentel del med en 2. eller 3. G klasse fra Nordfyns Gymnasium.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Magnus Wahlberg Magnus@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Peter Windfeldt peterw@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Skemaoplysninger

38
Monday
20-09-2021
Tuesday
21-09-2021
Wednesday
22-09-2021
Thursday
23-09-2021
Friday
24-09-2021
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
Class h1e
Øvelser
12 - 13
Class h1e
Øvelser
13 - 14
Class h1e
Øvelser
14 - 15
Class h1e
Øvelser
15 - 16
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2017 Kandidat i biologi | Odense 1 E19
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2017 Kandidat i biologi | Odense 1 E20
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018 og 2019 Kandidat i biologi | Odense 1 E21
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018 og 2019 Kandidat i biologi | Odense 1 E19
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018 og 2019 Kandidat i biologi | Odense 1 E20
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2020 Kandidat i biologi | Odense 1 E19
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2020 Kandidat i biologi | Odense 1 E20
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2020 og 2021 Kandidat i biologi | Odense 1 E21
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2017 Kandidat i biologi | Odense 1 E19
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2017 Kandidat i biologi | Odense 1 E20
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2018 Kandidat i biologi | Odense 1 E19
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2018 Kandidat i biologi | Odense 1 E21
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2018 Kandidat i biologi | Odense 1 E20
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2019 Kandidat i biologi | Odense 1 E19
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2019 Kandidat i biologi | Odense 1 E20
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2019 Kandidat i biologi | Odense 1 E21
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2020 Kandidat i biologi | Odense 1 E20
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2020 og 2021 Kandidat i biologi | Odense 1 E21
KA sidefag i biologi for centralfag udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2019 Kandidat i biologi | Odense 3 E19
KA sidefag i biologi for centralfag i kemi - optag september 2019 Kandidat i biologi | Odense 3 E19
KA sidefag i biologi for centralfag i kemi - optag september 2019 og 2020 Kandidat i biologi | Odense 3 E20
KA sidefag i biologi for centralfag i kemi - optag september 2019, 2020 og 2021 Kandidat i biologi | Odense 3 E21
KA sidefag i biologi for centralfag i matematik, fysik eller datalogi - optag september 2019 Kandidat i biologi | Odense 3 E19
KA sidefag i biologi for centralfag i matematik, fysik eller datalogi - optag september 2019 og 2020 Kandidat i biologi | Odense 3 E20
KA sidefag i biologi for centralfag i matematik, fysik eller datalogi - optag september 2019, 2020 og 2021 Kandidat i biologi | Odense 3 E21
KA sidefag i biologi for centralfag på NAT - optag september 2017 Kandidat i biologi | Odense 3 E20
KA sidefag i biologi for centralfag på NAT - optag september 2017 Kandidat i biologi | Odense 3 E19
KA sidefag i biologi for centralfag på NAT - optag september 2018 Kandidat i biologi | Odense 3 E20
KA sidefag i biologi for centralfag på NAT - optag september 2018 Kandidat i biologi | Odense 3 E19
KA sidefag i biologi for centralfag på NAT - optag september 2018 Kandidat i biologi | Odense 3 E21
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2017 Kandidat i biologi | Odense 3 E20
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2017 Kandidat i biologi | Odense 3 E19
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Kandidat i biologi | Odense 3 E19
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Kandidat i biologi | Odense 3 E20
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Kandidat i biologi | Odense 3 E21
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2019 og 2020 Kandidat i biologi | Odense 3 E20
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2019, 2020 og 2021 Kandidat i biologi | Odense 3 E21