BMB831: Biostatistik i R II

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N210021112, N210021102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N210021101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 29-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

01014401 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 


Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Der henvises til engelsk version

Formål

Der henvises til engelsk version

Målbeskrivelse

Der henvises til engelsk version

Indhold

Der henvises til engelsk version

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Vejledning og øvelser - E-timer

EKA

N210021112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Deltagelse i minimum 80% af E-timer.
Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenslement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N210021101, BMB831: Biostatistik i R II

Udprøvninger

Individuel raport

EKA

N210021102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

timer per semester

Undervisningsform

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 16 timer
  • træningsfase: Antal timer: 30 timer, heraf 30 timer eksaminatorie

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Veit Schwämmle veits@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Skemaoplysninger

43
Monday
19-10-2020
Tuesday
20-10-2020
Wednesday
21-10-2020
Thursday
22-10-2020
Friday
23-10-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
Class f
Forelæsning
Online
11 - 12
Class f
Forelæsning
Online
12 - 13
Class f
Forelæsning
Online
Class h1e
*Odense NAT Lokalitet aftales 2
Undervisning
Online
13 - 14
Class f
Forelæsning
Online
Class h1e
*Odense NAT Lokalitet aftales 2
Undervisning
Online
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb