Forretningsudvikling med design og co-creation

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B830812102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Master

Fagnummer: B830812101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 07-04-2020


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B830812101

Fagtitel

Forretningsudvikling med design og co-creation

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

07-04-2020

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Steffen Korsgaard stko@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangskrav til MBA skal være opfyldt.

Formål og sigte

Designmetoder og co-creation kan være en afgørende kilde til forretningsudvikling. Ved at inddrage eksterne partnere i udviklingen af nye produkter, services eller forretningsmodeller, kan man få adgang til viden, ressourcer og kompetencer, der ellers ikke ville komme i spil. Som konsekvens af dette kan design og co-creation bidrage til at løfte innovationsgraden, kreativiteten og forandringsparatheden i din virksomhed.
Men ledelse af design og co-creation baseret forretningsudvikling kræver en sikker hånd i faciliteringen for at komme i mål, samt de rette værktøjer til at inddrage og forløse forskellige perspektiver, viden og kompetencer.
I dette fag sætter vi fokus på design og co-creation som mekanismer til at forbedre og kvalificere forretningsudvikling samt de organisatoriske og ledelsesmæssige forudsætninger der skal til for at lykkes. Vi kombinerer et solidt teoretisk grundlag med praktisk arbejde med udgangspunkt i deltagernes virksomheder og konkrete udfordringer. Vi udvikler, implementerer og evaluerer mindre interventioner og opbygger derved konkrete erfaringer med at bruge design og co-creation til efterfølgende brug i deltagernes virksomheder og karrierer.

Indhold

 • Designmetoder og designtænkning
 • Co-creation
 • Organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer ved anvendelse af design og co-creation, herunder aspekter af forandringsledelse
 • Identifikation og evaluering af komplekse problemer
 • Faciliteringsteknikker ,der understøtter design og co-creation

Målbeskrivelse

For at leve op til de formål, der er sat for faget, skal deltagerne opfylde følgende læringsmål:

Målbeskrivelse - viden

Demonstrere viden, således at de er i stand til at:
 • Demonstrere fagligt overblik samt teoretisk og empirisk indsigt.
 • Begrunde udvælgelse af relevante teorier og modeller som belyser problemfelter, der relaterer til forretningsudvikling gennem design og co-creation

Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrere færdigheder, således at de er i stand til at:
 • Anvende teorier, modeller og videnskabelige metoder til udvikling af løsninger på konkrete organisatoriske problemstillinger ved hjælp af design og co-creation.
 • Fremlægge, analysere og diskutere strategiske muligheder ved brug af design og co-creation til forretningsudvikling. 

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrere kompetencer, således at de er i stand til at:

 • Udarbejde en velstruktureret og gennemarbejdet plan for, hvordan konkrete problemer og udfordringer kan skabe grundlag for innovative og værdiskabende løsninger gennem design og co-creation.
 • Reflektere kritisk over teoretisk og praktisk baserede styrker og svagheder i arbejdet med at facilitere og lede design og co-creation baseret forretningsudvikling. 

Litteratur

Dette er eksempler på litteratur. Det samlede pensum er på ca. 600 sider. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen. Der tages forbehold for ændringer. 

 • Dorst, K. (2015). Frame innovation: Creative new thinking by design. MIT Press. (30 sider)
 • Ramaswamy & Ozcan (2018). “What is co-creation? An interactional creation framework and its implications for value creation.” Journal of Business Research 84. (9 sider)
 • Prahalad, C.K. (2004) “The blinders of dominant logic.” Long range planning 37. (9 sider)
 • Liedtka, J. (2015). "Perspective: Linking Design Thinking with Innovation Outcomes through Cognitive Bias Reduction." Journal of Product Innovation Management 32(6). (14 sider)
 • Beckman, S. L. and M. Barry (2007). "Innovation as a learning process: Embedding design thinking." California Management Review 50(1). (32 sider)
 • Sanders, E. B. N. and P. J. Stappers (2008). "Co-creation and the new landscapes of design." CoDesign 4(1): 5-18. (13 sider)
 • Buur, J. and B. Matthews (2008). Participatory innovation. International Journal of Innovation Management 12(03): 255-273
 • Mintzberg, H. (1994). The fall and rise of strategic planning. Harvard Business Review 72(1): 107-114.
 • Ramaswamy, V. and N. Chopra (2014). Building a culture of co-creation at Mahindra. Strategy & Leadership 42(2): 12-18.
 • Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from Economic Inevitability to Entrepreneurial Contingency. Academy of Management Review 26(2): 243-2
 • Elsbach, K. D. and I. Stigliani (2018). "Design Thinking and Organizational Culture: A Review and Framework for Future Research." Journal of Management: 0149206317744252.           
 • Hargadon, A. and R. I. Sutton (1997). "Technology brokering and innovation in a product development firm." Administrative Science Quarterly: 716-749.
 • Sanders, E. B. N. and Stappers, P. J. (2014), Probes, toolkits and prototypes: Three approaches to making in co-designing, CoDesign, 10(1), pp. 5-14.

Undervisningsform

Faget er teoretisk funderet men særdeles anvendelses- og handlingsorienteret. Undervisningen er præget af et samspil mellem teori og praksis, og mellem handling og refleksion. Undervisningen tager et praksisnært afsæt i deltagernes konkrete organisatoriske udfordringer og kombinerer forelæsninger, gruppearbejde med konkrete øvelser.

Arbejdsbelastning

De 135 arbejdstimer fordeler sig således:

Konfrontationstimer: 30
Forberedelse til undervisning, herunder arbejde forretningsudvikling i egen virksomhed: 80
Forberedelse til eksamen: 25

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar
Omprøve: Februar

Deltagelse i omprøven kræver deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøven. 
Næste adgang til eksamen vil i givet fald være ved førstkommende ordinære eksamen

Udprøvninger

Skriftlig

Navn

Skriftlig

Prøveform

Portfolio

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Pas/kørekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

Hjemmeopgave med afleveringsfrist. Ingen fast startdato.

Omfang

Maks. 10 normalsider (ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag) 
1 normalside defineres som 2400 anslag inkl. mellemrum

Hjælpemidler

Alle Hjælpemidler er tilladt.

Indlevering af besvarelse

Der afleveres digitalt via Digital Eksamen. 
Der kan alene afleveres digitalt.

ECTS-point

5

Uddybende information

Portfolio med selvvalgt fremstillingsform, opgave, video, produkt mm. 
Portfolio er et skriftligt dokument (kan også inkludere video- eller lydoptagelser, fotografier mm.) Et produkt, som dokumenterer deltagerens indsats, fremskridt og resultater. 

EKA

B830812102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Design af innovationsprocesser  fagnummer: B830810101
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres. 
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om..  

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Marianne Storgaard mars@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Poul Rind Christensen rind@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Steffen Korsgaard stko@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Suna Løwe Nielsen sso@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

URL til MitSkema

38
Monday
20-09-2021
Tuesday
21-09-2021
Wednesday
22-09-2021
Thursday
23-09-2021
Friday
24-09-2021
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema