BB852: Datahåndtering, visualisering og statistik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N110040102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidatkursus forhåndsgodkendt som Ph.d.-kursus

STADS ID (UVA): N110040101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 12-05-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

04013901+N110015101 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Se engelsk udgave 

Formål

Se engelsk udgave

Målbeskrivelse

Se engelsk udgave

Indhold

Se engelsk udgave

Litteratur

Beckerman, Childs & Petchey (2017) Getting Started With R. 2nd Edition. Oxford University Press.
Other literature uploaded to, or linked to, on Blackboard.
Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Take home-eksamen

EKA

N110040102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset.

ECTS-point

5

Uddybende information

Reeksamen i samme samme periode eller umiddelbart derefter.
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

48 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Se engelsk udgave

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Owen Jones jones@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb