Karriereudvikling for ingeniørstuderende

Studienævnet for uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Undervisningssprog: Dansk
EKA: T700050102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: T700050101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 23-03-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Fagnummer

T700050101

Fagtitel

Karriereudvikling for ingeniørstuderende

ECTS-point

5

Intern kursuskode

F-CMS

Ansvarligt studienævn

Studienævnet for uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Administrationsenhed

Det Tekniske Fakultet

Godkendelsesdato

23-03-2020

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Danny Colmorten daco@tek.sdu.dk TEK Uddannelse, Det Tekniske Fakultet
Kim Bæksgaard Hansen kbh@sdu.dk SDU Research & Innovation Organisation

Undervisningssekretær

Navn E-mail Institut By
Danny Colmorten daco@tek.sdu.dk TEK Uddannelse, Det Tekniske Fakultet

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

To års ingeniørstudier

Målbeskrivelse - viden

 • Studerende kan redegøre for og reflektere over karriereteorier.
 • Studerende får en forståelse for tendenser for nyuddannede ingeniører i det nuværende og fremtidige arbejdsmarked.

Målbeskrivelse - færdigheder

 • Studerende kan identificere og arbejde med egne karriereevner og faglige såvel som personlige ressourcer.
 • Studerende er i stand til at anvende en analytisk tilgang til begreberne karriere og beskæftigelsesegnethed

Målbeskrivelse - kompetencer

 • Studerende er i stand til at samarbejde med karrierefagfolk på arbejdsmarkedet
 • Studerende er i stand til at reflektere over og udnytte egne karriereevner og faglige såvel som personlige kompetencer
 • Studerende kan videreformidle deres færdigheder og kompetencer mundtligt og skriftligt til en potentiel arbejdsgiver
 • Studerende kan samarbejde med karrierefagfolk på arbejdsmarkedet og aktivt opbygge et fagligt netværk inden for forskellige organisationer
 • Studerende kan udvikle karrierestrategier.

Indhold

Kursets formål er at give de studerende færdigheder til at navigere i det nuværende og fremtidige arbejdsmarked samt de nødvendige evner til at få succes i deres første job og forblive konkurrencedygtige på et skiftende arbejdsmarked. Dette opnås gennem en kombination af teori, feltarbejde og praktiske øvelser.

Som en del af kurset bliver den studerende tilknyttet en karrierementor. En karrierementor er uddannet inden for same felt og ansat på arbejdsmarkedet. I løbet af kurset vil den studerende interagere med karrierementoren og få en forståelse for, hvordan den studerendes uddannelse matcher arbejdsmarkedets forventninger til ingeniører.

På kurset vil de studerende arbejde med deres karriereevner. Dette inkluderer evnen til at formidle faglige og personlige kompetencer, netværksevner og samarbejdsevner, evnen til at arbejde strategisk og at træffe karrierevalg. 

URL til Skemaplan

Undervisningsform

Undervisningen er baseret på deltagelse og workshops. Kurset består af 6 lektioner (hver af 3 timer). Derudover kommer mindst 10 timers feltarbejde (fx møde med karrierementorer). 

Antal undervisningstimer

28 timer per semester

Undervisningssprog

Dansk

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semesteret

Udprøvninger

Eksamen

EKA

T700050102

Navn

Eksamen

Beskrivelse

Bedømmelsen baseres på:
 • Deltagelse i mindst 5 af de 6 lektioner og fuldførelse af feltarbejdsaktiviteter (fx karrierementormøder) 
 • Portefølje over arbejdet under og mellem undervisningslektionerne. 

Prøveform

Portfolio

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Sprog

Dansk

ECTS-point

5

Uddybende eksamensinformation

Omprøve: Hvis den studerende ikke består deltagelseskravet, vil reeksamen bestå af en skriftlig opgave. Opgaven udgøres af 4 karriereorienterede spørgsmål relateret til erfaringer opnået i løbet af kurset.

Yderligere information

Kurset vil blive afholdt med et minimum antal deltagere på 8. 

Deltagerbegrænsning

35

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode