Videregående matematisk analyse

Studienævnet for uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Undervisningssprog: Dansk, Engelsk
EKA: T460021102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: T460021101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 24-03-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Fagnummer

T460021101

Fagtitel

Videregående matematisk analyse

ECTS-point

5

Intern kursuskode

T-VIMA

Ansvarligt studienævn

Studienævnet for uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Godkendelsesdato

24-03-2020

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Ole Albrektsen oal@mci.sdu.dk SDU Electrical Engineering , Mads Clausen Instituttet
Pia Friis Kristensen piakr@tek.sdu.dk Uddannelsesadministration, Den Tekniske Fakultetsadministration

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Christian Wolff cwo@mci.sdu.dk Mads Clausen Instituttet, SDU NanoOptics

Undervisningssekretær

Navn E-mail Institut By
Sussi Skjoldan susch@tek.sdu.dk TEK Studieadministration, Den Tekniske Fakultetsadministration

Udbudssteder

Odense

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal kunne:
 • Beskrive partielle differentialligninger (bølgeligning, varmeledningsligning)
 • Forklare begrebet vektorrum og funktionsrum
 • Redegøre for løsningerne til ordinære lineære differentialligninger (antal af løsninger, linear-kombinationer af løsninger, Green-funktioner)

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal kunne:
 • Løse ordinære lineære differentialligninger ved brug af rækkeudvikling (Solve linear ordinary differential equations using series expansions (potens- og Fourierrækker) eller Green-funktioner
 • Anvende seperation af variable til at løse 1- og 2-dimensionelle partielle differentialligninger (bølgeligning)
 • Anvende Fouriertransformation til løsning af partielle differentialligninger (varmeledningsligningen)
 • Anvende metoder og begreber for vektorrum (prikprodukt, krydsprodukt, matricer, Gauss-eliminering, determinanter, Cramer ́s sætning, lineære transformationer, orthogonalitet, egenværdier og egenvektorer) på udvalgte problemstillinger

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal kunne:
 • Opstille (partielle) differentialligninger til løsning af egne problemstillinger
 • Løse (partielle) differentialligninger (separation af variable, rækkeudvikling, Fourier-transformation)
 • Vælge passende metoder og begreber for vektorrum (prikprodukt, krydsprodukt, matricer, Gauss-eliminering, determinanter, Cramer ́s sætning, lineære transformationer, orthogonalitet, egenværdier og egenvektorer) til løsning af egne opståede problemstillinger

Indhold

 • Lineære ordinære differentialligningers egenskaber
 • Løsning af partielle differentialligninger (bølgeligning, varmeledningsligning)
 • Løsning af ordinære lineære differentialligninger ved brug af rækkeudvikling (Solve linear ordinary differential equations using series expansions (potens- og Fourierrækker) eller Green-funktioner
 • Fouriertransformation til løsning af partielle differentialligninger (varmeledningsligningen)
 • Vektorrum og funktionsrum
 • Metoder og begreber for vektorrum (prikprodukt, krydsprodukt, matricer, Gauss-eliminering, determinanter, Cramer ́s sætning, lineære transformationer, orthogonalitet, egenværdier og egenvektorer)

URL til MitSkema

Undervisningsform

Undervisning, opgaver og øvelser.

Antal undervisningstimer

48 timer per semester

Undervisningssprog

Dansk, Engelsk

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

 I slutningen af semesteret.

Udprøvninger

Eksamen

EKA

T460021102

Navn

Eksamen

Beskrivelse

Bedømmelsen baseres på:

 • Mundtlig prøve på baggrund af trukket eksamensspørgsmål og resten af pensum. Der vil være forberedelsestid umiddelbart efter trækning af eksamensspørgsmål.

Prøveform

Mundtlig prøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Dansk, Engelsk

Forberedelse

60 minutter.

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Studieforløb

Profil Program Semester Periode