Supply Chain Design & Innovation

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B950009202
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Forår
Niveau: HD

Fagnummer: B950009201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-10-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B950009201

Fagtitel

Supply Chain Design & Innovation

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

25-10-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Udbudssteder

Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Adgangskrav til HD 2. del skal være opfyldt.

Formål og sigte

Formålet med faget er at formidle en samlet og helheds orienteret forståelse for fagområdet Supply Chain Design & Innovation. I faget lægges der vægt på at formidle indsigt i og opøve evnen til på en kritisk – konstruktiv måde at kunne forholde sig til og anvende fagområdets centrale modeller, teorier og værktøjer. Der fokuseres især på give indsigt i forskellige design- og redesign muligheder samt muligheder for innovation i globale forsyningskæder med henblik på at den studerende skal kunne foretage et kvalificeret valg af design og redesign og innovationstiltag under hensyntagen til virksomheds specifikke forhold.

Indhold

•Værdikædedesign
•Clockspeed
•Concurrent engineering
•Supply chain arkitektur
•Performance i global operation netværk
•Master Data Management
•Shared services
•Industri 4,0
•Supply chain innovation
•Kilder til innovation
•Innovationsmodel
•Innovation netværk
•Innovationsstrategi
•Åben innovation

Målbeskrivelse

-

Målbeskrivelse - viden

Den studerende kan:

•Gør rede for fagets begreber, modeller, metoder og teorier

•Forstå og beskrive centrale problemstillinger indenfor design og innovation af globale forsyningskæder

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan:

•Anvende fagets modeller, metoder og teorier til at analysere virksomheders supply chain design og behov for redesign og innovation


Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan

•Foreslå de rette modeller, teorier og teorier til supply chain design og redesign og innovation ud fra situationsspecifikke forhold med henblik på at forbedre konkurrenceevnen

Litteratur

Stentoft J.S. & Haug, A. (2019), Business Process Optimization, Academica, Aarhus.

Stentoft, J., Mikkelsen, O.S. & Rajkumar, C. (2018), Supply Chain Management, Sources for Competitive Advantages, Hans Reitzels Forlag, København. 

Stentoft, J., Rajkumar, C. & Madsen, E.S. (2017), Industry 4.0 in Danish Industry: An empirical investigation of the degree of knowledge, perceived relevance and current practice, Department of Entrepreneurship and Relationship Management, University of Southern Denmark (findes på BB)

Tidd, J. & Bessant, J. (seneste udgave), Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, Wiley, New York.

Stentoft, J. & Thoms, L. (2014), Konkurrencekraft gennem Supply Chain Innovation: Værktøjer, Industriens Fond, København K. (uploades til Black Board).

Kompendium.

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppeøvelser, studenterfremlæggelser, diskussioner i plenum. På dansk, men (gæste) forelæsning på engelsk kan forekomme.

Arbejdsbelastning

For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således:

Aktivitet    Timer
Konfrontationstimer      28
Forberedelse til undervisning og øvelser    100
Eksamen       7
Total    135


Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær eksamen: Maj/juni
Re-eksamen/omprøve: August

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

20 minutter.

ECTS-point

5

Uddybende information

Den mundtlige eksamen er uden forberedelse.

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.

EKA

B950009202

Ekstern kommentar

Pr. foråret 2020 erstatter faget det tidligere fag Supply Chain Design, fagnr. 950001201.

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Kolding
Morten Brinch mobr@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Kolding
Ole Stegmann Mikkelsen osm@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Kolding

URL til MitSkema