Introduktion til Organisation

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B220015X02, B220015302, B220015102, B220015202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B220015X01, B220015301, B220015101, B220015201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 13-03-2020


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B220015X01
B220015301
B220015101
B220015201

Fagtitel

Introduktion til Organisation

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

13-03-2020

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Ingo Winkler inw@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management

Udbudssteder

Esbjerg, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Ingen.

Formål og sigte

Formålet er at give en grundlæggende viden om struktur og design i alle typer organisationer og om ledelse og forandringsprocesser i organisationer. Integreret heri er den gennemgående antagelse, at det at forstå organisationer, kræver at den studerende opnår færdigheder i og kompetencer til at vurdere om organiseringen er hensigtsmæssig, om den måske bør ændres og hvordan en ændring evt. skal se ud. 

Indhold

Faget giver indsigt i de centrale emner inden for organisationsstruktur of -design, herunder begreber, teorier, modeller, metoder og processer med relation til:

•Ledelse i organisationer
•Organisatorisk struktur
•Organisationsdesign / -arkitektur
•Organisatorisk kultur
•Organisatorisk forandring
•Samfundsforandringer og organisationsforandringer
•Samspil medlem organisation og omgivelserne
•Teknologi og organisatorisk struktur.

Målbeskrivelse


Målbeskrivelse - viden

Den studerende kan gøre rede for fagets begreber, modeller, metoder og teorier.

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan reflektere kritisk over gyldigheden af begreber, teorier og modeller. Desuden kan de anvende fagets modeller, metoder og teorier til at analysere organisationer og udvikle generelt anbefalinger for at udvikle organisationsmedlemmers adfærd.

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan komme med forslag til at løse organisationsspecifikke problemer og udfordringer.

Litteratur

David Buchanan & Andrzej Huczynski, Organizational Behaviour, Pearson (10. udgave)
Supplerende litteratur, noter, cases og artikler.

Undervisningsform

Faget indeholder forelæsninger til at understøtte studerendes egen læsning af fagets stof ved at skabe overblik over de forskellige emner og ved at binde disse sammen indbyrdes.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning: 

Der afholdes 30 timers forelæsning i løbet af semester.


Der forventes følgende arbejdsindsats af den studerende: 

  • Konfrontationstimer (forelæsninger): 30 timer.
  • Forberedelse og efterlæsning: 63 timer.
  • Eksamensforberedelse: 40 timer.
  • Eksamen: 2 timer.
  • I alt: 135 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.


Regler

-3 må ikke indgå

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

2 timer skriftlig eksamen.

Omfang

Maksimalt 6 normal sider (2400 tastetryk, inkl. mellemrum).

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under eksamen.

Udlevering af opgave

Fysisk i eksamenslokalet.

Indlevering af besvarelse

Der kan alene afleveres digitalt via "Digital eksamen".

ECTS-point

5

Uddybende information

Prøveform kan være ændret ved omprøve

EKA

B220015X02
B220015302
B220015102
B220015202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 83118x01 / Esbjerg: 83118101 Kolding: 83118201 Organisation med Videnskabsteori (suppleringsfag).

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Faget Organisation med videnskabsteori (fag.nr. 83114201) må ikke tidligere være bestået.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

URL til Skemaplan