BB839: Planlægning og fortolkning af biologiske undersøgelser

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N110015112, N110015102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N110015101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 15-04-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

04013901 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 


Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Se engelsk udgave 

Formål

Se engelsk udgave

Målbeskrivelse

Se engelsk udgave

Indhold

Se engelsk udgave

Litteratur

Hector: The New Statistics with R.
Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Obligatoriske opgaver

EKA

N110015112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

0

Uddybende information

  • Aflevering af 80 % af de ikke-karaktergivne opgavesæt, ved brug af kursets statiskske s;
  • Aflevering af en rapport, hvor en videnskabelig publikation kommenteres, med hensyn til forsøgsdesign og statistik.

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)
Eksamenslement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N110015101, BB839: Planlægning og fortolkning af biologiske undersøgelser

Udprøvninger

Skriftlig opgave

EKA

N110015102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard’.

ECTS-point

5

Uddybende information

Reeksamen i samme samme periode eller umiddelbart derefter.
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

48 timer per semester

Undervisningsform

Se engelsk udgave

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Ulrich Steiner usteiner@biology.sdu.dk

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Owen Jones jones@biology.sdu.dk

Skemaoplysninger

46
Monday
11-11-2019
Tuesday
12-11-2019
Wednesday
13-11-2019
Thursday
14-11-2019
Friday
15-11-2019
08 - 09
09 - 10
10 - 11
Class f
Forelæsning
11 - 12
Class h1e
Undervisning
12 - 13
Class f
Forelæsning
13 - 14
Class h1e
Undervisning
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode