Udvikling af applikationer til smartphones og tablet

Studienævnet for uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Undervisningssprog: Dansk
EKA: T580004102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: T580004101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 17-04-2018


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

T580004101

Fagtitel

Udvikling af applikationer til smartphones og tablet

ECTS-point

5

Intern kursuskode

VB-PRG3

Ansvarligt studienævn

Studienævnet for uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Godkendelsesdato

17-04-2018

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Palle Hermansen pahe@mmmi.sdu.dk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Palle Hermansen pahe@mmmi.sdu.dk Odense

Undervisningssekretær

Navn E-mail Institut By
Mette Jantzen metja@mmmi.sdu.dk Odense

Udbudssteder

Odense

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Målbeskrivelse - viden

Den studerende opnår viden om:
 • det basale android styresystem 
 • brugen af "android app inventor" programmeringsværktøj 
 • basale kontrolstrukturer 
 • simple datatyper og datastrukturer
 • Androidplatformens interfaceelementer (display, tastatur, telefon, SMS, bluetooth, accelerometer, gyro, kompas, etc.)   
 • app inventors grafiske programmeringssprog
 • grundlæggende C-programmering
 • microcontrollerens arkitektur og interface muligheder
 • kommunikation mellem smartphone, microcontroller og PC

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende bliver i stand til at:
 • udvikle programmer baseret på app inventor
 • forstå princippet i eventbaseret styresystem
 • Udvikle programmer i C
 • beskrive en algoritme med flow-chart
 • skrive procedure/funktioner
 • vælge passende interfaceelementer til løsning af praktiske opgaver 

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende bliver i stand til:
 • at udvikle programmer baseret på app inventor
 • ud fra et praktisk problem at opstille en algoritme og implementere denne som en android-applikation
 • at udvikle simple microcontroller-baserede løsninger, indeholdende dataopsamling fra sensorer samt kommunikation med smartphone og PC

Indhold

Introduktion til udvikling af applikationer (app's) til Android smartphones og tablets med sproget AppInventor.

Introduktion til microcontrollere og programmering med programmeringssproget C.
Gennemgang af platformenes interfacemuligheder (display, tastatur, telefon, SMS, accelerometer, gyro, kompas, bluetooth, USB kommunikation etc.).
Interaktion mellem smartphone og microcontroller.

App-udvikling er baseret på et intuitivt programmeringsværktøj AppInventor, hvormed applikationer relativt hurtigt kan udvikles. 
 • android platforme
 • kontrolstrukturer
 • funktioner
 • grundlæggende datatyper 
 • datastrukturer

Grundlæggende kontrol og datastrukturer i programmeringssproget C til brug ved programmering af microcontroller.

URL til MitSkema

Undervisningsform

Teorigennemgang vekslende med opgaver.

Antal undervisningstimer

48 timer per semester

Undervisningssprog

Dansk

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

Ved semesterets udgang.

Udprøvninger

Eksamen

EKA

T580004102

Navn

Eksamen

Beskrivelse

Individuel eksamen.

Eksamensbetingelser:

Obligatoriske øvelser skal være godkendt, dvs. afleveret rettidigt og i overensstemmelse med kravene specificeret ved semesterstart. 

Prøveform

Mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Sprog

Dansk

ECTS-point

5

Yderligere information

Du skal være opmærksom på, at dette kursus indgår i 3. semester på bacheloruddannelsen i Velfærdsteknologi. Uddannelseskonceptet 'Den Syddanske Model for Ingeniøruddannelser' som ligger til grund for den studieordning, du er omfattet af, er bygget op omkring kompetencemål på såvel uddannelses-, semester- og modulniveau. Derfor bør du, som led i dine studier, holde dig orienteret om de nævnte kompetencemål på det aktuelle studietrin i den studieordning, som gælder for dig.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2018 Obligatorisk Bachelor i Velfærdsteknologi Bachelor i velfærdsteknologi | Odense 3
Efterår 2019 Valgfag Elektrisk Energiteknologi Diplomingeniør i elektrisk energiteknologi | Odense

Studieforløb