BB529: Introduktion til biodemografi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N100010102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N100010101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 28-03-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

04011101 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 


Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Se engelsk version

Formål

Se engelsk version

Målbeskrivelse

Se engelsk version

Indhold

Se engelsk version

Litteratur

LITERATURE UPLOADED TO BLACKBOARD. Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenslement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Gruppe projekt og individuel rapport

EKA

N100010102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

44 timer per semester

Undervisningsform

Se engelsk version

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Annette Baudisch baudisch@biology.sdu.dk

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode