Camp: Program- og porteføljeledelse

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B750001102, B750001112
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B750001101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 24-10-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B750001101

Fagtitel

Camp: Program- og porteføljeledelse

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

24-10-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Eva Riis evri@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Generelle adgangsbetingelser til Master i projekt- og innovationsledelse

Formål og sigte

 • At den studerende tilegner sig viden om projektportefølje- og programledelse.
 • At den studerende bliver i stand til at analysere og give forslag til hensigtsmæssig organisering og indførelse af projektporteføljeledelse og programmer.
 • At den studerende kan analysere en organisation fra strategisk til operationelt projektniveau og på baggrund heraf give forslag til organisering og eksekvering af en overordnet strategi for projektorganisering.

  Dette fag giver et fagligt grundlag til modul 7 "Data, Disrupotion og Beslutninger", der er placeret på 3. semester på studiet. 

Indhold

 • Programledelse - teoretiske grundlag
 • Programcyklus, programsucces og kompetence
 • Interfaces i programmer
 • Projektporteføljeledelse (PPL) – teori og begreber
 • PPL – forudsætninger, processer, PPL kontor, værktøjer og indførelse
 • PPL – kobling til innovation og forandringsledelse
 • Projektporteføljeledelse og programledelse i praksis

Målbeskrivelse

Opnåelse af karakteren B:
Gives for en eksamensbevarelse, der demonstrerer en minimal acceptabel grad af opfyldelse af fagets kompetencemål i målbeskrivelsen. Der henvises i øvrigt til målbeskrivelsen nedenfor. 

Målbeskrivelse - viden

Redegøre for et projektporteføljeledelseskontor’s (PPMO) organisering og funktion
Redegøre for formålet med og indholdet af projektporteføljeledelse. 

Ved modulets afslutning kan den studerende redegøre for:
 • de grundlæggende og nyeste teoridannelser omkring projektportefølje- og programledelse.
 • formålet med og indholdet af projektporteføljeledelse. 
 • et projektporteføljeledelseskontor’s (PPMO) organisering og funktion
 • centrale værktøjer inden for portefølje- og programledelse.
 • de strategiske og organisatoriske overvejelser i forbindelse med etablering og ledelse af projektporteføljer og programmer.
 • kobling mellem projektporteføljeledelse og innovation; forandringsledelse og gevinstrealisering

Målbeskrivelse - færdigheder

Ved modulets afslutning skal den studerende kunne:
 • Anvende gængse værktøjer inden for projektportefølje- og programledelse
 • Analysere programoplæg, et program og programprocesser samt udarbejde kvalificerede programoplæg
 • Analysere projektporteføljeledelsesprocesser samt udarbejde et kvalificeret oplæg til projektporteføljeledelse 

Målbeskrivelse - kompetencer

Ved modulets afslutning skal den studerende kunne:

 • Give forslag til hensigtsmæssig organisering og ledelse af projektporteføljer og programmer
 • Give forslag til relevante tiltag i et konkret program

Litteratur

Dette er eksempler på litteratur. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der senest foreligger i løbet af januar.

 • Nielsen, K. K. (2017). Porteføljeledelse. Værdiskabende styring af forretningens mange projekter. Djøf Forlag. (317 sider)

Undervisningsform

Undervisningen består af teoretiske og praktiske oplæg, dialogbaseret undervisning, øvelser og arbejde i grupper. 
Der undervises på dansk/engelsk 

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 135 timer i dette fag.

Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i campugen, samt forberedelse og gennemførelse af porteføljeeksamen.

De 135 arbejdstimer fordeler sig således 
Konfrontationstimer: 30 timer 
Forberedelse til undervisning: ca. 85 timer 
Forberedelse til eksamen: ca. 20 timer

Program              Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag                I alt
Teoretisk oplæg      9-12     9-12      9-12      9-12       9-12                 15 timer
Praktisk oplæg       13-16   13-16    13-16    13-16     13-16                15 timer
Porteføljeopgave    5 timer 5 timer   5 timer  5 timer                            20 timer

forberedelse;
20 timer fordelt mandag – torsdag

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær eksamen afholdes i forlængelse af campen med aflevering af skriftlig opgave cirka 14 dage efter afslutning.

Omprøve 2 måneder efter afslutning af camp. Ved ikke bestået prøve i første forsøg gives mulighed for genindlevering af revideret porteføljeopgave.

Deltagelse i omprøven kræver deltagelse i ordinær eksamen i sammen eksamenstermin. Det vil sige, at f.eks. udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. I givet fald vil næste adgang til eksamen være ved førstkommende ordinære eksamen. 

Udprøvninger

Prøve

Navn

Prøve

Prøveform

Portfolio

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

Portfolio. Intet starttidspunkt

Omfang

Maks. 12 sider (1 side = 2.400 anslag inkl. mellemrum)

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt 

Indlevering af besvarelse

Gennem SDU Assignment på BlackBoard 2 uger efter afslutning af camp 

ECTS-point

5

Uddybende information

Aflevering af porteføljeopgaven på max. 12 sider. Bestået (B) / ikke bestået (IB). Internt bedømt.

Internetadgang: Nødvendig
Den studerende kan vælge at aflevere eksamensbesvarelsen på enten dansk eller engelsk

EKA

B750001102

Eksamensbetingelse

Navn

Eksamensbetingelse

Prøveform

Deltagelse

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

30 lektioner

ECTS-point

0

Uddybende information

Deltagelse i Camp eller Individuelt udarbejdet portefølje i form af refleksionsdokumenter.

EKA

B750001112

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Camp: Program- og porteføljeledelse, fagnummer: 9606601

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2020 Obligatorisk MPI Master i projekt- og innovationsledelse | Master i projekt- og innovationsledelse (MPI) | Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Anna Lund Jepsen alj@sam.sdu.dk
Eva Riis evri@sam.sdu.dk Odense