FF500: Introduktion til fag, forskning og fællesskab

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N700001112, N700001102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N700001101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 16-03-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

0002901(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Kursets formål er, at den studerende oplever en faglig identitetsskabende og fastholdende introduktion til sit studium. Kurset udvikler og styrker den studerendes studiekompetencer gennem indføring i studiets metoder og aktiv deltagelse i faglige læringsaktiviteter.

Den studerende opretter i forbindelse med kurset sin egen læringsplan til organisering af sine læringsaktiviteter, og tilknyttes en studiegruppe, som konstituerer sig med en studiegruppekontrakt. Den studerende løser i forbindelse med kurset en problemstilling forankret i den studerendes faglige læringsaktiviteter i studiets indledende kurser.

Målbeskrivelse

  • Den studerende anvender studie- og læringsstrategier til at planlægge sin egen læringsproces i forhold til læringsmål, læringsaktiviteter og evalueringsformer
  • Den studerende etablerer faglige relationer til sine medstuderende og beskrive sin rolle som en aktiv bidrager til uddannelsens sociale og faglige miljø.
  • Den studerende præciserer og analyserer en faglig problemstilling i færdigformuleret form og kommunikerer om såvel løsningsproces som resultaterne af denne.
  • Den studerende identificerer forskellige repræsentationer (tekstuel, auditiv, visuel, symbolsk, ikonisk, grafisk, tabulær, statisk eller dynamisk) af faglige sagsforhold og anvender disse i forbindelse med problembehandling.

Indhold

Studiegruppen: Samarbejdsformer, kommunikation, planlægning, konflikthåndtering, gruppedannelse og konstituering af studiegruppe samt studiegruppekontrakt

Den studerendes læring: Introduktion til e-learn, sikkerhedskursus, studie- og læringsstrategier, evalueringer og eksamener, forventningsafstemning, etiske standarder ved et universitetsstudium samt den studerendes personlige læringsplan

Problembehandling med udgangspunkt i faglige emner fra den studerendes indledende kurser.

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Obligatoriske opgaver

EKA

N700001112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Hjælpemidler tilladt

ECTS-point

0

Uddybende information

For optaget i naturvidenskab, biologi og farmaci indgår obligatorisk spottest i laboratoriesikkerhed som en del af de obligatoriske opgaver. 

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Eksamenselement b)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Take home-eksamen

EKA

N700001102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Hjælpemidler tilladt

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

23 timer per semester

Undervisningsform

Ikke angivet

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Søren Sten Hansen shan@sdu.dk

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode