Videregående erhvervsret

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B850000X02, B850000302, B850000402, B850000502, B850000102, B850000202, B850000602
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding, Vejle
Udbudsterminer: Forår
Niveau: HD

Fagnummer: B850000X01, B850000301, B850000401, B850000501, B850000101, B850000201, B850000601
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 09-11-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B850000X01
B850000301
B850000401
B850000501
B850000101
B850000201
B850000601

Fagtitel

Videregående erhvervsret

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

09-11-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Minie Andersen minie@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding, Vejle

Niveau

HD

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Kendskab til erhvervsret svarende til obligatorisk Erhvervsret på HD 1. del.

Formål og sigte

Faget bygger videre på det obligatoriske fag Erhvervsret og skal give de studerende et sådant overblik over retssystemet og kendskab til retsregler på en række mere specialiserede erhvervsretlige områder, at de også på disse områder er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed.

Indhold

Faget omfatter følgende emnekredse:

•    Virksomhedens finansiering og kreditgivning
•    Kreditorforfølgning
•    Virksomhedens organisation og personale
•    Virksomheden, forbrugeren og konkurrencen

Målbeskrivelse

-

Målbeskrivelse - viden

At de studerende opnår overblik over retssystemet og kendskab til relevante retsregler på en række specialiserede erhvervsretlige områder.

Målbeskrivelse - færdigheder

At de studerende kan identificere og afgrænse juridiske problemstillinger samt anvende den juridiske metode til at analysere en konkret, ukendt case, herunder at de studerende kan bedømme om fakta i en konkret situation er relevante eller irrelevante for en juridisk problemstilling.

At de studerende kan formulere sig skriftligt klart og juridisk relevant og dermed kan formidle juridiske problemstillinger og løsningsmodeller.

At de studerende opnår en sådan indsigt, at de kan forudsige den juridiske korrekte løsning på en problemstilling, som den kunne forventes at blive, såfremt problemstillingen skulle afgøres af en domstol eller lign.

Målbeskrivelse - kompetencer

At de studerende opnår et sådant overblik over retssystemet og kendskab til retsregler på en række specialiserede erhvervsretlige områder, at de studerende på disse områder er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter.
Der lægges endvidere vægt på, at de studerende gennem deres kendskab til retssystemet og evnen til at forstå retsregler er i stand til at vedligeholde og udbygge deres viden efter afsluttet studium.

Litteratur

Dansk Privatret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave.

Erhvervsretlig opgavesamling, Syddansk Universitetsforlag, seneste udgave.

Undervisningsform

Faget gennemføres ved de studerendes selvstudier og arbejde i grupper samt fremmødeundervisning i form af drøftelse af pensum og af øvelsesopgaver. Fremmødeundervisningen består af 7 gange 4 lektioner i løbet af semestret.

Arbejdsbelastning

Aktivitet:                    
Konfrontationstimer: 28
Forberedelsestimer:   84
Eksamensforberedelsestimer:    23
Total arbejdsbelastning:   135 timer

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Maj/juni
Omprøve: August

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

4 timer.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Der er ikke mulighed for håndskrevne noter.

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre end de tilsynsførende.

Indlevering af besvarelse

Eksamen gennemføres på egen PC, og besvarelsen afleveres i SDU Assignments.

ECTS-point

5

Uddybende information

Det testes ved en 4 timers skriftlig eksamen, at de studerende er i stand til at analysere nogle konkrete juridiske problemstillinger, diskutere disse i juridisk sammenhæng og komme med en begrundet stillingtagen til disse.

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.

Re-eksamen kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.

EKA

B850000X02
B850000302
B850000402
B850000502
B850000102
B850000202
B850000602

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag (8004101- Videregående Erhvervsret)

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2019 Valgfag HD 1. del HD 1. del | HD 1.del | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding, Vejle

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Dan Jordy danj@sam.sdu.dk Slagelse
Peder Sølbech Larsen psl@sam.sdu.dk Esbjerg
Sigurd Trolle trolle@sam.sdu.dk Kolding
Stefan Nielsen stni@sam.sdu.dk Esbjerg
Thomas Grønbek Andersen thgran@sam.sdu.dk Odense
Ulrik Thorslund Vindberg ulvi@sam.sdu.dk Slagelse

URL til MitSkema