Introduktion til Master i offentlig ledelse

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B770014102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B770014101
ECTS-point: 2.5

Godkendelsesdato: 04-04-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B770014101

Fagtitel

Introduktion til Master i offentlig ledelse

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

2.5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

04-04-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Mads Bøge Kristiansen mbkr@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsberettiget til master i offentlig ledelse 

Formål og sigte

Det overordnede formål med faget er, at den enkelte studerende opnår kendskab til Master i offentlig ledelses formål og indhold samt kan reflektere over, hvordan de kan skabe værdi for deres organisation, og hvordan masteruddannelsen kan understøtte dette. Derudover er det sigtet med faget, at de studerende tilegner sig viden om, hvad et ledelsesgrundlag er, hvad formålet med et ledelsesgrundlag er, og hvordan man opbygger et ledelsesgrundlag. Endelig er formålet med faget at etablere et grundlag for erfaringsudveksling og læringsfællesskaber mellem de studerende.

Indhold

 • Introduktion til Masteruddannelsen i offentlig ledelse (FMOL): Formål, opbygning og indhold
 • Værdiskabende lederuddannelse: Udvikling af målsætning for uddannelsen og overordnet planlægning af masteruddannelsesforløb
 • Etablering af ledelsesgrundlag

Målbeskrivelse

-

Målbeskrivelse - viden

Ved fagets afslutning er det målet, at de studerende har opnået viden om:
 • Masteruddannelsens formål og indhold
 • Hvad et ledelsesgrundlag er, hvad formålet med et ledelsesgrundlag er, og hvordan man opbygger et ledelsesgrundlag
 • Det at være studerende på en masteruddannelse i offentlig ledelse
 • Planlægning af masteruddannelsen.

Målbeskrivelse - færdigheder

Ved fagets afslutning er det målet, at de studerende har opnået færdigheder så de:
 • kan reflektere over hvordan de som offentlig ledere skaber værdi for deres organisation
 • kan reflektere over hvordan masteruddannelsen kan forankres i egen organisation
 • kan reflektere over hvilke udfordringer offentlige ledere står over for, hvilke krav de møder og hvilke kompetencer det forudsætter

Målbeskrivelse - kompetencer

Ved fagets afslutning er det målet, at de studerende har opnået kompetencer så de:
 • kan etablere deres eget ledelsesgrundlag
 • kan udarbejde en individuel målsætning for uddannelsen med henblik på at skabe værdi for deres organisation
 • kan planlægge deres masteruddannelsesforløb med henblik på at indfri deres målsætninger

Litteratur

Der udarbejdes et kompendium med udvalgte tekster til faget. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen. Pensums størrelse vil være ca. 200 sider.

Undervisningsform

Forårs- og efterårssemester (januar/august) - 15 timer. Faget udbydes i Odense/Aarhus.
Undervisningen på introduktionsfaget foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, gruppearbejde og gæsteoplæg.
Undervisningen består af et internat på halvanden undervisningsdag.
Opholdet bliver booket af mastersekretariatet forud for internatet, men den studerende skal selv afregne med hotellet ved afrejse

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 67,5 timer i dette fag. 

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve for forårssemestret: Februar 

Omprøve for forårssemestret: Marts

Ordinær prøve for efterårssemestret: September

Omprøve for efterårssemestret: Oktober

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Hvis man ikke deltager i ordinær eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære eksamen.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Hjemmeopgave

Omfang

Opgaven må højst fylde 3 sider à 2400 anslag (inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste).

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Indlevering af besvarelse

Besvarelsen afleveres digitalt via Blackboard.

ECTS-point

2.5

Uddybende information

Besvarelsen skal indeholde den studerendes ledelsesgrundlag, målsætning og studieplan for masteruddannelsen.

EKA

B770014102

Ekstern kommentarFagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Anne Mette Kjeldsen annemette@ps.au.dk Odense
Mads Bøge Kristiansen mbkr@sam.sdu.dk Odense

Deltagerbegrænsning

30

URL til MitSkema

49
Monday
30-11-2020
Tuesday
01-12-2020
Wednesday
02-12-2020
Thursday
03-12-2020
Friday
04-12-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema