Spansk Samfund og historie 1

Samdrift - henvend dig hos dit eget studienævn

Undervisningssprog: Spansk
EKA: H900025102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H900025101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 26-03-2018


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H900025101

ECTS-point

5

Fagtitel

Spansk Samfund og historie 1

Antal undervisningstimer

2 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Anne Magnussen magnussen@sdu.dk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Virginia Hvid virginia@sdu.dk Odense

Overordnet målbeskrivelse

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform, der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende har 

 • et grundlæggende kendskab til en række væsentlige aktuelle socio-økonomiske og politiske problemstillinger i det spanske samfund i dag.
 • et overblik over de store linjer i Spaniens historie med fokus på det 20. og 21. år-hundrede og udvalgte historiske perioder i tiden inden.

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan

 • inddrage de store historiske linjer i forståelsen af aktuelle samfundsmæssige pro-blemstillinger i Spanien.

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan

 • Forholde sig kritisk til forskellige tekstgenrer og diskutere deres anvendelse i be-svarelsen af konkrete historiske og samfundsmæssige spørgsmål.
 • Diskutere sammenhængen mellem konkrete problemstillinger og den samfunds-mæssige og historiske sammenhæng de indgår i.

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i en række aktuelle samfundsmæssige spørgsmål, der analyseres og diskuteres med inddragelse af relevant viden om den historiske udvikling og i Spaniens internationale placering. 

På grundlag af de valgte spørgsmål gives en introduktion til de lange linjer i Spaniens historiske udvikling med særlig fokus på deres regionale og internationale placering og rolle.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Undervisningen har form af forelæsninger, øvelser med diskussion af tekster, billeder, tabeller m.m. og mere deltagercentrerede former som summegrupper og studenteroplæg. Der gives mulighed for 1 skriveøvelse.

Undervisningssprog

Spansk

Pensum

Der læses ca. 300 normalsider tekst på spansk eller engelsk.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semestret.

Faget undervises sidste gang i efteråret 2018.

 • Ordinær eksamen holdes ved vintereksamen 2018/2019.
 • 2. prøveforsøg holdes ved vintereksamen 2018/2019. 
 • 3. prøveforsøg holdes ved sommereksamen 2019

Bemærk, at studerende, der ikke selv tilmelder sig de fastlagte prøveforsøg, tilmeldes automatisk i overensstemmelse med Fællesbestemmelserne.

Udprøvninger

Eksamen

EKA

H900025102

Navn

Eksamen

Beskrivelse

Prøveform: Individuel bunden hjemmeopgave.

Underviseren formulerer et eller flere spørgsmål, som den studerende besvarer i en hjemmeopgave i december/januar i det gennemgåede stof. Spørgsmålene skal besvares på grundlag af kursets pensum samt eventuelt en eller flere ukendte tekster, der udleveres sammen med eksamensspørgsmålene. Opgaven kan skrives på enten spansk eller dansk efter den studerendes eget valg. Der kræves evne til klar fremstilling og diskussion af det aktuelle spørgsmål, og inddragelse af relevante historiske og geografiske referencer er nødvendig. 

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk, Spansk

Varighed

3 døgn.

Omfang

16.800 – 24.000 anslag.

Udlevering af opgave

Udleveres i SDU Assignment på fagets e-læringsplatform.

Aflevering af besvarelse

Indleveres i SDU Assignment på fagets e-læringsplatform.

ECTS-point

5

Uddybende information

Under hensyntagen til eksamensformen og studietrinnet lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 1. nævnte generelle kompetencemål, især nr. 5, 6, 7, 8, 9 og 10, som faget i særlig grad understøtter. 

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.

Reeksamen

Beskrivelse

Prøveform: Individuel bunden hjemmeopgave.

Underviseren formulerer et eller flere spørgsmål, som den studerende besvarer i en hjemmeopgave i december/januar i det gennemgåede stof. Spørgsmålene skal besvares på grundlag af kursets pensum samt eventuelt en eller flere ukendte tekster, der udleveres sammen med eksamensspørgsmålene. Opgaven kan skrives på enten spansk eller dansk efter den studerendes eget valg. Der kræves evne til klar fremstilling og diskussion af det aktuelle spørgsmål, og inddragelse af relevante historiske og geografiske referencer er nødvendig. 

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Varighed

3 døgn.

Omfang

16.800 – 24.000 anslag.

Udlevering af opgave

Udleveres i SDU Assignment på fagets e-læringsplatform.

Aflevering af besvarelse

Indleveres i SDU Assignment på fagets e-læringsplatform.

URL til MitSkema

Yderligere information

Undervisningstidspunkter
Onsdag kl. 14-16
Der tages forbehold for ændringer.
Se nærmere oplysninger i MitSkema/ovenstående link til MitSkema.


Faget undervises sidste gang i efteråret 2018.

 • Ordinær eksamen holdes ved vintereksamen 2018/2019.
 • 2. prøveforsøg holdes ved vintereksamen 2018/2019. 
 • 3. prøveforsøg holdes ved sommereksamen 2019
Bemærk, at studerende, der ikke selv tilmelder sig de fastlagte prøveforsøg, tilmeldes automatisk i overensstemmelse med Fællesbestemmelserne.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2018 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3
Efterår 2018 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/spansk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3
Efterår 2018 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/medier, Optag 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 3
Efterår 2018 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/kommunikation, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 3
Efterår 2018 Udvekslingsstuderende

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/spansk, Optag 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) spansk/tysk, Optag 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/spansk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/spansk, Optag: 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/spansk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/spansk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/kommunikation, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 3 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/kommunikation, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/kommunikation, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 3 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/kommunikation, Optag: 2017 BA IVK Spansk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/medier, Optag 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 3 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/medier, Optag 2017 BA IVK Spansk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/medier, Optag 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/medier, Optag 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 3 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E18