BMB830: Biostatistik i R I

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N210013112, N210013102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N210013101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 29-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Se engelsk version

Formål

Se engelsk version

Målbeskrivelse

Se engelsk version

Indhold

Se engelsk version

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Øvelser

EKA

N210013112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Engelsk

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N210013101, BMB830: Biostatistik i R I

Udprøvninger

Mundtlig prøve

EKA

N210013102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Engelsk

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Vejledende antal undervisningstimer

36 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
  • Introfase (forelæsning) - Antal timer: 20
  • træningsfase: Antal timer: 16, heraf 16 eksaminatorie

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Veit Schwämmle veits@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode