MM570: Gruppe-teori

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N300060102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N300060101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 07-10-2022


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Indgangskrav

Kurset kan ikke vælges hvis du har bestået, er tilmeldt eller har fulgt MM539, eller hvis MM539 indgår som obligatorisk i din studieordning.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have kendskab til basal lineær algebra svarende til indholdet af MM568 (Logik og Lineær Algebra).
 • Kunne anvende grundlæggende matematisk tænkning.

Formål

Kursets formål er at introducere den studerende til gruppe-teori. Kurset bygger ovenpå den viden der er erhvervet i kurset MM568 (Logik og Lineær Algebra) og giver grundlag for videregående studier indenfor algebra. 

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
 • Give kompetence til at ræsonnere i en abstrakt matematisk kontekst, og forstå denne via konkrete eksempler. Ydermere opnås der kompetence i at forstå og udføre matematiske beviser.
 • Give færdigheder i bevisførelse, matematisk tænkning, forståelse af abstrakte matematiske strukturer.
 • Give viden om grupper, homomorfier og isomorfier, undergrupper, abelske grupper og endelige grupper.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Forstå og udføre ræsonnementer vedrørende grupper og deres homomorfier. 
 • Have kendskab til konkrete eksempler på forskellige typer af grupper og deres egenskaber.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:        
 • Grupper, undergrupper, kvotientgrupper, endelige grupper, abelske grupper.
 • Homomorfier, isomorfier, kerne, isomorfi-sætninger.
 • Basal talteori og restklasse-regning

  Litteratur

  Thomas W Hungerford : Abstract Algebra: An introduction, third edition.
  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N300060102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  20 minutter

  Hjælpemidler

  Hjælpemidler tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

  ECTS-point

  5

  Vejledende antal undervisningstimer

  49 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning) - 28 timer
  • Træningsfase: 21 timer

  Klassiske forelæsninger kombineret med øvelser. 

  Aktiviteter i studiefasen:

  • Arbejde med de nye matematiske begreber
  • Øge forståelsen af de emner der dækkes ved forelæsningerne.
  • Løsning af relevante opgaver.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  David Kyed dkyed@imada.sdu.dk Analyse

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode

  Overgangsordninger

  Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
  Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
  Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.