DM890: Computer vision

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N340123102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N340123101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 12-10-2022


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Se engelsk version

Formål

Se engelsk version

Målbeskrivelse

Se engelsk version

Indhold

Se engelsk version

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Forår 

Udprøvninger

Portfolio

EKA

N340123102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Det er ikke tilladt at bruge hjælpemidler, bøger, noter under de skriftlige prøver. Til det afsluttende projekte er hjælpemidler tillladt.

ECTS-point

10

Uddybende information

Portfolio eksamen bestående af::

  • 3 hjemmeopgaver. Tæller 45 % af den endelige bedømmelse
  • Skriftlige prøver i løbet af undervisningen . Tæller 30% af den endelige bedømmelse, midtvejs (15%), slut (15%)
  • Afsluttende projekt ´Take Home´gruppeprojekt med præsentation og korte rapporter. Tæller 20 % af den endelige bedømmelse 
  • Deltagelse i undervisning. Tæller 5 % af den endelige bedømmelse

Vejledende antal undervisningstimer

68 timer per semester

Undervisningsform

Se engelsk version

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Aritra Dutta ard@sdu.dk Data Science

Instruktorer

Navn E-mail Institut By
Jacob Nielsen jacon18@student.sdu.dk Department of Mathematics and Computer Science Odense

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode