BMB539: Anvendelser af matematik i lifescience

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N200028112, N200028102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200028101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 23-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

NEDLÆGGES - udbydes sidste gang F22. De tre sidste eksamensforsøg afholdes Juni 2022, August 2022 og Januar 2023.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til matematisk analyse svarende til kurset Matematik for BMB, Biomedicin og Kemi.

Formål

Formålet med kursuset er at introducere matematiske notation og matematiske metoder til analyse af problemer indenfor biovidenskab. Der lægges vægt på praktisk beregninger af de matematiske metoder introduceret i kurset. Kurset vil introducere de studerende til anvendelser af matematik, som de studerende på BMB og biomedicin vil bruge i senere kurser i løbet af deres studier. Kurset vil kombinere matematik med relevante eksempler fra fysik, kemi og biologi.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne Matematik for Biokemi og Molekylær Biologi, Biomedicin og Kemi, og giver et fagligt grundlag til at anvende matematik til at beskrive naturvidenskabelige fænomener relevant til biovidenskab.  

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at gøre den studerende i stand til at kunne analysere problemstillinger indenfor biovidenskab med en matematisk indgangsvinkel samt at udføre beregninger på typiske matematisk problemstillinger som er relateret til biovidenskab. 

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Bruge matematik til at beskrive og løse typiske problemer indenfor biovidenskab. 
 • Opnå en overblik og forståelse for de grundlæggende matematiske metoder som bruges i biovidenskab.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Beregninger og analyse af matematiske funktioner relevante for biovidenskab.
 • Beskrivende statistik
 • Visualisering af data
 • Lineær regression
 • Biologiske anvendelser af derivater
 • Termodynamik
 • Anvendelser af integration.
 • Termodynamik
 • Poiseuille lov: Blood flow
 • Differentialligninger
 • Enzymkinetik
 • Kemiske reaktioner
 • Lineær algebra, herunder vektorer, matricer, løsning af lineære systemer af ligninger, determinanter, egenværdi.
 • Numeriske metoder (interpolation, numerisk integration, minimering), og deres anvendelse i biovidenskab

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Projekt rapporter

  EKA

  N200028112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  2

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Skiftlig eksamen

  EKA

  N200028102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  3 timer

  Hjælpemidler

  Alle almindelige hjælpemidler er tilladte fx lærebøger, egne noter, computerprogrammer som ikke benytter internettet m.v. 

  Internet er ikke tilladt. Du må dog gå ind på kursets hjemmeside i itslearning i forbindelse med udfyldelse af MCQ-testen. Noter fra kurset, som du ønsker at anvende som hjælpemidler, skal downloades til din computer senest dagen før eksamenen. Under eksamenen er det ikke sikkert at alt kursusmateriale er tilgængeligt for dig.

  ECTS-point

  3

  Vejledende antal undervisningstimer

  52 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 16
  • Træningsfase: Antal timer: 36

  Aktiviteter i studiefasen:

  • Arbejde med materiale fra lærebogen
  • Løse opgaver
  • Mini projekt

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Jonathan R. Brewer brewer@memphys.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Kristian Debrabant debrabant@imada.sdu.dk Computational Science
  Veit Schwämmle veits@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Biokemi og Molekylær Biologi

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode