DM846: Logik til datalogi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N340037102, N340037112
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidatkursus forhåndsgodkendt som Ph.d.-kursus

STADS ID (UVA): N340037101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 02-10-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Den studerende forventes at have opnået en grundlæggende forståelse af matematiske beviser og at være bekendt med det grundlæggende i udsagnslogik og prædikat kalkyle, opnåelige fx ved at have fulgt DM535 Diskrete metoder til datalogi eller MM537 Introduktion til matematiske metoder.

Formål

Formålet med kurset er at give de studerende en baggrund i logik, som fokuserer på forskellige aspekter, der er mest relevante for datalogi.

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at have følgende kompetencer:

  • have opnået en forståelse for de teoretiske begreber soundness, completeness og decidability
  • kunne bevise soundness af en bestemt logik
  • vælge logiske rammer bedst egnet til en bestemt datalogisk anvendelse
  • være i stand til at bruge de eksisterende værktøjer til ræsonnement inden for en bestemt logik

  Indhold

  • deduktive systemer til udsagnslogik
  • prædikatslogik og delgrupper heraf, kombinatorisk logik og typeteori
  • Curry-Howard isomorfi
  • modal og temporal logik
  • formel specifikation og validering
  • pi-kalkyle
  • redskaber til logisk ræsonnement

  Litteratur

  Se itslearning  for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N340037102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  30 minutter

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  7

  Uddybende information

  Projekt efterfulgt af mundtlig eksamen.Den studerende udfører et projekt og afleverer en rapport. Evalueringen sker baseret på rapporten og en mundtlig eksamen, hvor projektet præsenteres og underviseren spørger ind til både projektet og til andre emner behandlet i kurset.

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Opligatoriske opgaver

  EKA

  N340037112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset 

  ECTS-point

  3

  Vejledende antal undervisningstimer

  62 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  • Introfase: 42 timer
  • Træningsfase: 20 timer, heraf: eksaminatorie: 20 timer

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Luís Cruz-Filipe lcf@imada.sdu.dk Concurrency

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Marco Peressotti Peressotti@imada.sdu.dk Concurrency

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode