BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2019 og 2020= 1. årsprøve
= Valgfag
= Konstituerende kurser
= Sidefag/tilvalg

Kommentarer til studieforløb

Studiestartprøve NAT500 afholdes som en integreret del af undervisningen (svarende til FF500a for optag 2019)
Bachelorprojektet kan efter eget valg øges til 15 ECTS ved at inddrage 5 ECTS valgfrit.