BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2019 og 2020= 1. årsprøve
= Valgfag
= Konstituerende kurser

Kommentarer til studieforløb

Studiestartprøve afholdes som en integreret del af undervisningen (FF500a for optag 2019)
Bachelorprojektet kan efter eget valg øges til 15 ECTS ved at inddrage 5 ECTS valgfag.