KA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020

= Konstituerende kurser

Kommentarer til studieforløb

Kommentar til centralt fag
BMB821 kan tages på enten 1. eller 2. semester.

Fagperspektiverende aktivitet
Den fagperspektiverende aktivitet giver studerende mulighed for at udvikle forskellige generelle kompetencer gennem f.eks. studier i udlandet, praksisforløb i offentlige eller private virksomheder, eller for deltagelse i fordybelsesrettede, formidlingsmæssige, innovations- eller erhvervsrettede aktiviteter. Studerende har stor frihed til at vælge, hvorledes de 30 ECTS fagperspektiverende aktivitet skal anvendes, og derfor er det afgørende, at de studerende kan modtage faglig vejledning. Til det formål skal studerende i forbindelse med kandidatuddannelsens start indsende en skriftlig refleksion, hvoraf det fremgår, hvorledes det fagperspektiverende modul vil blive anvendt, og hvilke kompetencer der vil blive dyrket. Studerende får således muligheden for at planlægge kandidatuddannelsen med et perspektiv på en fremtidig erhvervskarriere.