KA Data Science, Environmental Data Science - optag 1. september 2019 og 2020

= Valgfag
= Konstituerende kurser
= Fagretning

Kommentarer til studieforløb

Valgfagsmodul på 2. og 3. semester (20 ECTS)

Her vælges mindst 10 ECTS blandt følgende kurser:

Derudover kan der frit vælges 10 ECTS kurser indenfor:

eller der vælges indenfor:

I forbindelse med det halvårlige kursusudbud kan der udbydes yderligere konstituerende valgfrie kurser for de enkelte fagretninger.
Vær opmærksom på, at der ikke kan garanteres, at der ikke er skemaoverlap for de 10 ECTS valgfrit på hvert semester, og at det derfor er vigtigt at gennemgå skemaerne ved kursustilmelding.