KA Centralt fag i datalogi et-faglig erhvervskandidatuddannelse - optag 1. september 2018 og 2019

= Valgfag
= Konstituerende kurser

Kommentarer til studieforløb

Konstituerende kandidatkurser: I forbindelse med det halvårlige kursusudbud angiver IMADA hvilke konstituerende kandidatkurser, der udbydes i det kommende semester. Se listen.

Studerende kan vælge at nedskrive specialet fra 60 ECTS til 30 ECTS, de resterende 30 ECTS udfyldes med konstituerende kandidatkurser.