BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 og 2019= 1. årsprøve
= Valgfag
= Konstituerende kurser
= Sidefag/tilvalg

Kommentarer til studieforløb

Valgfagsmodul på 5. semester består af et af følgende tre fag: FA506 medicinalkemi A, KE506 Syntese eller FA505 Naturstofkemi og farmakognosi.

Kommentar til førsteårsprøven: Forudsætningsprøver og eksamenselement a (2 ECTS) samt e (3 ECTS) i FF503 er ikke del af førsteårsprøven.

Studiestartsprøve: I forbindelse med FF500 afvikles FF500a Studiestartsprøve.