BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019= 1. årsprøve
= Valgfag
= Konstituerende kurser

Kommentarer til studieforløb

Kommentar til førsteårsprøven: Forudsætningsprøver og eksamenselement a (2 ECTS) samt e (3 ECTS) i FF503 er ikke del af førsteårsprøven.