Klinisk profil - Optaget 2019Kandidatspeciale 30 ECTS
S750018101
Master Thesis 30 ECTS
S750018101

(15 ects)
Kandidatspeciale 30 ECTS
S750018101
Master Thesis 30 ECTS
S750018101

(15 ects)
Studieophold
S750026101
Traineeship
S750026101

(15 ects)
Studieophold
S750026101
Traineeship
S750026101

(15 ects)
Sundhedsøkonomisk evaluering
S750025101
Health Economics evaluation
S750025101

(5 ects)
Klinisk Farmakologi & Terapi C
S750020101
Clinical Pharmacology and Therapy C
S750020101

(10 ects)
Klinisk Farmakologi & Terapi B
S750019101
Clinical Pharmacology and Therapy B
S750019101

(10 ects)
Lægemiddeludvikling og regulatorisk farmaci
S750022101
Drug development and regulatory pharmacy
S750022101

(5 ects)
Valgfag
(5 ects)
Evidensbaseret lægemiddelanvendelse og biostatistik
S750033101
Evidence Based Drug Use and Biostatistics
S750033101

(10 ects)
Drug transport & drug delivery systems
S750031101
Drug transport & drug delivery systems
S750031101

(5 ects)
Klinisk farmakologi og terapi A
S750032101
Clinical Pharmacology and Therapy A
S750032101

(10 ects)
1. årsprøve
IAH*
Valgfag
Sidefag/tilvalg